< sekcia Bratislavský kraj

Bratislavský parlament bude mať 10 komisií a 10 členov mestskej rady

Ilustračné foto. Foto: TASR, Pavel Neubauer

Mestskí poslanci odsúhlasili desať komisií, ktoré budú pri mestskom zastupiteľstve pôsobiť ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Bratislava 19. decembra (TASR) – Pri mestskom zastupiteľstve v Bratislave bude fungovať v nasledujúcom volebnom období 2018 - 2022 desať komisií. Zároveň budú v mestskej rade ako členovia pôsobiť desiati mestskí poslanci. Rozhodol o tom bratislavský mestský parlament na stredajšom zasadnutí.

Mestskí poslanci odsúhlasili desať komisií, ktoré budú pri mestskom zastupiteľstve pôsobiť ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Zároveň si zvolili šéfov týchto komisií spomedzi členov mestského zastupiteľstva.

V nasledujúcom volebnom období bude pracovať komisia finančnej stratégie a pre správu i podnikanie s majetkom mesta, na ktorej čele bude poslanec Rastislav Tešovič, komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, ktorej predsedom bude poslanec Martin Vlačiky, komisia dopravy a informačných systémov, ktorej bude šéfovať poslanec Jozef Uhler, komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport na čele s poslancom Vladimírom Dolinayom, komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia, ktorej predsedom bude poslanec Matej Vagač. Taktiež bude fungovať komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania na čele s poslancom Jakubom Vallom, komisii pre ochranu verejného poriadku bude predsedať poslanec Ľuboš Krajčír, poslankyňa Soňa Svoreňová bude šéfovať komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude mať za predsedu poslanca Milana Vetráka. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj zriadenie mandátovej komisie, jej predsedu však zatiaľ neschválilo. Zároveň zvolilo členov desiatich komisií spomedzi mestských poslancov.

Za členov mestskej rady hlavného mesta zvolilo mestské zastupiteľstvo poslancov Katarínu Augustinič, Jána Budaja, Jána Karmana, Petra Lenča, Tomáša Palkoviča, Janu Poláčikovú, Soňu Svoreňovú, Rastislava Tešoviča, Martina Vlačikyho a Zdenku Zaťovičovú.