< sekcia Bratislavský kraj

Petržalka a maďarská Újbuda prichádzajú s klimatickým projektom

Na ilustračnej snímke lode kotvia v osobnom prístave na rieke Dunaj v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ročný projekt sa začne 1. augusta a zapojené do neho budú tri základné školy zamerané na životné prostredie z oboch mestských častí.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Zvýšiť povedomie žiakov o klimatických zmenách a ich vplyvoch na pohraničný región Dunaja a rozvíjanie environmentálneho správania je cieľom projektu cezhraničnej spolupráce bratislavskej Petržalky a mestskej časti Budapešť-Újbuda. Ročný projekt sa začne 1. augusta a zapojené do neho budú tri základné školy zamerané na životné prostredie z oboch mestských častí.

"Projekt Klimatické zmeny a Dunaj pohraničného regiónu je malý projekt. Cezhraničná spolupráca dvoch mestských častí, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o klimatických zmenách v pohraničnom regióne Dunaja," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Hlavné aktivity budú spočívať vo vytváraní informačnej príručky pre základné školy o zmene klímy na Dunajský maďarsko-slovenský pohraničný región, ale tiež v tvorbe Spoločnej metodickej príručky pre maďarské a slovenské základné školy v cezhraničnom regióne Dunaja. Súčasťou projektu budú aj rôzne školské programy a vzdelávacie aktivity či spoločný kemp pre výmenu skúseností a poznatkov. "Výsledkom bude tiež zvýšenie povedomia o klimatických zmenách, nielen čo sa týka Dunaja, ale celkovo životného prostredia," podotkla Halašková.

Samospráva poukazuje aj na to, že extrémne poveternostné podmienky spôsobené klimatickými zmenami v posledných desaťročiach spôsobujú veľké zrážky, sucho a pramenia z vysokej a tiež nízkej vodnej hladiny Dunaja. "Majú škodlivé účinky na flóru a faunu a spôsobujú škody v rybárskej a fyzikálnej infraštruktúre s jej sociálno-ekonomickými dôsledkami," zdôrazňuje. Na ochranu dedičstva a biodiverzity rieky v budúcnosti je preto podľa nej dôležité aj fundovaná príprava a vzdelávanie mladej generácie v oblasti vplyvov zmeny klímy na pohraničný región Dunaja.

Projekt za viac ako 56.000 eur, ktorý je z väčšej časti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, odštartuje 1. augusta tohto roka a potrvá do 31. júla 2020.

Do projektu sú zo strany mestskej časti Petržalka zapojené tri základné školy (ZŠ), a to ZŠ Dudova 2, ZŠ Holíčska 50 a ZŠ Pankúchova 4. Na strane mestskej časti Újbuda je to Základná škola Csiki-hegyek, Základná škola a gymnázium Bethlen Gábor a Základná škola a gymnázium Bárdos Lajos. Všetky školy sú Zelené školy, resp. Eko-školy zamerané na environmentalistiku.