< sekcia Československé výročia 2018

Prieskum: Ako to je na Slovensku s rodinnými podnikmi?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Vo výskume bolo spracovaných 220 dotazníkov a spolupracovali aj vysoké školy.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko je krajinou malých a stredných podnikov, mikropodnikov, z ktorých veľký počet môžeme zaradiť do kategórie rodinných firiem. Malé a stredné podniky sa podieľajú na tvorbe slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) približne na úrovni 38 % a majú podiel 72 % na zamestnanosti. Uvádza to prieskum o stave rodinného podnikania na Slovensku z roku 2018, ktorý v stredu prezentoval prezident Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka počas prvého stretnutia českých a slovenských rodinných firiem.

Vo výskume bolo spracovaných 220 dotazníkov a spolupracovali aj vysoké školy. Presný počet rodinných firiem prieskum neuvádza. Ukázal však tendenciu považovať rodinu, rodinný podnik za subjekt ekonomického a daňového práva ako celok. Rodinným podnikom je v SR najčastejšie obchodná spoločnosť (41,77 % respondentov) alebo personálna firma (50 % respondentov) s tým, že v súčasnosti sa objavuje aj forma rodinnej farmy (7,59 % respondentov), hoci tu ide skôr o náplň podnikania.

„Na to, aby sme mohli v ďalšom prieskume pokračovať precíznejšie, je nevyhnutné najprv stanoviť definíciu rodinného podniku,“ uvádza sa ďalej v dokumente. SAMP navrhla túto definíciu v návrhu zákona o rodine, parlament ju však v roku 2014 neprijal. V Českej republike definovala tamojšia Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR rodinnú firmu ako rodinnú obchodnú korporáciu alebo rodinnú živnosť.

Podľa prezidenta SAMP trápi rodinné podniky otázka nástupníctva. „Treba riešiť otázky dane z príjmu, dedičskej dane, aby bol priebeh odovzdávania nástupníctva hladší. Ďalej je to transferové oceňovanie, ochrana osobných údajov v rodinnej firme a prispôsobenie legislatívy špecifickým podmienkam rodinného podnikania,“ vymenoval Sirotka a dodal, že aj na zabezpečenie kapitálu na podnikanie vplývajú rodinné vzťahy.

Člen predstavenstva Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR Libor Musil v príhovore v súvislosti s témou nástupníctva uviedol, že ak sa nepodarí prevod majetku, tak ten môže byť znehodnotený. Zároveň zdôraznil, že komu patrí firma, ten o nej rozhoduje. Medzi problémy v tejto oblasti patrí nedostatok poradcov či nedostatok skúseností v rodinných firmám s nástupníctvom. Česká asociácia sa bude snažiť, aby majitelia firmu nepredávali, ale sa snažili zvládnuť jej prenos z generácie na generáciu. Riešenie vidí Musil vo vzdelávaní v rodinnom podnikaní, jeho propagácii a ukotvení v legislatíve. Informoval, že v súčasnosti je v ČR 1,4 milióna malých a stredných podnikov a z tohto počtu je minimálne 70 % rodinných firiem.

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a 25. výročia vzniku SR a ČR.