< sekcia Ekonomika

Diskusia o háklivých otázkach slovenského aj medzinárodného života

Foto: NEF Hospodársky klub

Májové 122. riadne zhromaždenie bolo o diskusii.

Bratislava 24. mája (OTS) - V súvislosti s účasťou predsedu Národnej rady SR A. Danku na neverejnom 122. riadnom zhromaždení vo štvrtok 23. mája 2019 od pravého poludnia v restaurante Liviano upravil predsedajúci P. Kasalovský jeho program. Privítal 66 riadnych členov, z toho piatich zo zahraničia. Informoval o tom, že 39 členov sa ospravedlnilo kvôli pobytu v zahraničí a sedemnásť kvôli pracovným povinostiam na domácich pracoviskách, ako aj osem členov zo zdravotných a desať z rodinných dôvodov. Pätnásť členov zo SR bolo nedostupných.
Predseda NR SR A. Danko je aj riadnym členom združenia NEF Hospodársky klub od 2013. roka
Foto: NEF Hospodársky klub/E. Szombatová

Úvodné slovo o jednotlivých diskusných otázkach a o hlavných programových bodoch mal P. Kasalovský. Podstatnú časť zverejňujeme na www.hospodarskyklub.sk pod titulným banerom. Predseda NR SR a riadny člen združenia A. Danko takmer ¾ hodinu reagoval na podnety z úvodného slova. Priblížil svoje názory na vnútropolitický vývoj, na medzinárodnú situáciu, na vzťahy v koalícii a s opozíciou, na voľby do Európskeho parlamentu a na niektoré otázky volebného systému, legislatívy, pozície národných parlamentov a ich vzťahy, ako aj pôsobenie mediálnej sféry. O vlastenectve uvažoval P. Mihók, ktorého príspevok zverejňujeme. Pôsobenie ATT Investments CZ SE ozrejmil predseda predstavenstva M. Zadák z Českej republiky. Dokument „Ako je blízko k autokracii režimu“ predniesol P. Čatloš, z ktorého podstatnú časť zverejňujeme. Predsedajúci P. Kasalovský rozhodol, že dokument „Čo bude s ľuďmi a so spoločnosťou ako takou, keď sa začne a rozvinie naplno 4. priemyselná revolúcia?“ nebude z časových dôvodov prednesený, ale zverejnený na www.hospodarskyklub.sk. Predstaviteľ združenia od 1993. roka P. Kasalovský zverejní v najbližších dňoch vyhlásenie skupiny členov o pozícii človeka – občana so zdravým rozumom v súčasnom svete a na Slovensku.
Májové zhromaždenie bolo o diskusii. V rozhovore čestný predseda SKF, predseda SOPK P. Mihók, prof. MUDr. J. Breza, DrSc. a generálny riaditeľ CK HYDROTOUR M. Milko
Foto: NEF Hospodársky klub/E. SzombatováUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.