< sekcia Ekonomika

Dohľad na cezhraničné dodávky balíkov bude vykonávať regulačný úrad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstva dopravy a výstavby navrhlo aj skrátenie úložnej lehoty zapísaných poštových zásielok z jedného roka na šesť mesiacov.

Bratislava 22. mája (TASR) - Regulačný dohľad v súvislosti so službami cezhraničného dodávania balíkov bude vykonávať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad). Vyplýva to z návrhu zákona o poštových službách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Právnu normu podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Dôvodom vypracovania návrhu zákona podľa bola rezortu dopravy implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o službách cezhraničného dodávania balíkov. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou by sa právomoci úradu z hľadiska kontroly a ukladania sankcií mali vzťahovať na všetkých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca (vybranie, triedenie, distribúcia), teda aj na subjekty, ktoré nemusia byť poštovými podnikmi.

Regulačnému úradu majú podľa ministerstva dopravy všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladať informácie požadované nariadením. To sa vzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí poskytujú jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov. Výnimkou sú podniky, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte, poskytujú len služby vnútroštátneho dodávania balíkov v rámci kúpnej zmluvy a podľa tejto zmluvy osobne dodávajú používateľovi tovar, ktorý je predmetom zmluvy. Podľa nariadenia nemajú povinnosť poskytovať informácie podniky, pre ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku pracovalo menej ako 50 osôb zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v štáte, v ktorom sú usadené.

Zároveň sa okrem kontroly umožní regulačnému úradu ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie povinností stanovených v nariadení. "Jej výška sa stanovuje do 10.000 eur," spresnil rezort dopravy.

Návrh zákona tiež zníži náhradu škody za nedodržanie lehoty prepravy na poštovú zásielku so zaručenou lehotou prepravy z trojnásobku zaplatenej poštovej sadzby na dvojnásobok.

MDV navrhol aj skrátenie úložnej lehoty zapísaných poštových zásielok z jedného roka na šesť mesiacov. Možnosť využiť lehotu na podanie reklamácie, reklamačné konanie, uplatnenie nároku na náhradu škody a alternatívne riešenie sporov má byť zachované.

Zruší sa aj povinnosť poštového podniku po uplynutí úložnej lehoty skúmať obsah poštovej zásielky s cieľom posudzovania, či je obsah bezcenný a prípustný na zničenie. "Z dôvodu bezpečnostného rizika ohrozenia zamestnancov, ostatných zásielok, prípadne majetku, sa ustanovuje možnosť poštového podniku dať zásielky na likvidáciu bez ich otvorenia," približuje MDV v dôvodovej správe.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.