< sekcia Ekonomika

EP má ambiciózne ciele pre lepšie využívanie energie

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP

Europoslanci navrhujú, aby sa do roku 2030 energetická účinnosť zvýšila na 35 %.

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili mandát na rokovania s Radou EÚ o záväzných cieľoch, ktoré by do roku 2030 mali zvýšiť energetickú účinnosť a podiel obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe na 35 percent.

Europoslanci navrhujú, aby sa do roku 2030 energetická účinnosť zvýšila na 35 %, aby podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov bol na úrovni minimálne 35 % a konkrétne v sektore dopravy na úrovni 12 %. Na úrovni členských štátov by mali byť stanovené národné ciele pre obe stratégie. Pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov sa členské krajiny budú môcť za istých podmienok odchýliť od národného cieľa maximálne o 10 %.

Poslanci tiež presadzujú, aby príspevok členského štátu k celkovému cieľu EÚ v oblasti biopalív spotrebovaných v doprave nepresiahol príspevok danej krajiny k hrubej konečnej spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2017. Podiel biopalív vyrobených z potravinárskych alebo kŕmnych plodín na celkovej spotrebe v cestnej a železničnej doprave by nemal presiahnuť úroveň 7 %. Biopalivá a biokvapaliny vyrobené z palmového oleja by mali byť od roku 2021 zakázané.

Podiel moderných biopalív, obnoviteľných motorových palív nebiologického pôvodu, fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov by mal dosiahnuť v roku 2021 aspoň 1,5 % a do roku 2030 by mal vzrásť na 10 %.

Poslanci chcú tiež presadiť, aby do konca roku 2022 bolo vybavených 90 % čerpacích staníc pri cestách transeurópskej siete verejne prístupnými výkonnými nabíjacími zariadeniami pre elektromobily.

Parlament sa zasadzuje aj za vytvorenie systémov podpory pre obnoviteľné zdroje z biomasy, ktoré by v budúcnosti mali zabrániť jej neudržateľnému využívaniu na výrobu energie, pokiaľ existuje lepší spôsob jej využitia. Na výrobu energie by malo byť uprednostnené spaľovanie dreveného odpadu a zvyškov.

EP vychádza v ústrety spotrebiteľom, ktorí si vo vlastných priestoroch produkujú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Tí by podľa poslancov mali mať možnosť využívať ju bez toho, aby bola táto energia predmetom akéhokoľvek poplatku alebo dane.

Rokovací mandát EP žiada členské štáty, aby sa zaoberali prekážkami v oblasti využívania spotrebiteľmi vyprodukovanej energie z obnoviteľných zdrojov a aby samospotrebu energie podporovali. Samospotrebiteľom, najmä domácnostiam, by podľa EP malo byť umožnené spájať sa do komunít výrobcov obnoviteľnej energie, a to bez neodôvodnených podmienok či postupov.

Rokovania vyjednávačov EP a Rady EÚ môžu začať takmer okamžite, nakoľko ministri členských štátov už svoju vyjednávaciu pozíciu schválili.


(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.