< sekcia Ekonomika

Eurokomisia predstavila návrh na zriadenie Európskeho orgánu práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Európsky orgán práce (ELA) bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov.

Brusel 13. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala nové iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv. K návrhom patrí zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA) a iniciatíva na zabezpečenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Komisia zároveň uviedla, že bude monitorovať vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, čo bude úzko prepojené s európskym semestrom a špecifickými odporúčaniami pre členské krajiny EÚ.

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová zdôraznila, že návrh na zriadenie ELA je výsledkom úsilia o zabezpečenie spravodlivej mobility pracovnej sily, ktorá je zásadná pre dobré fungovanie európskeho trhu práce.

"Európsky orgán práce bude pomáhať občanom a podnikom využívajúcim mobilitu nachádzať správne informácie a bude posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom presadzovať spravodlivé a účinné pravidlá," spresnila Thyssenová. Podľa jej slov cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k primeraným dávkam bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať nový svet práce.

ELA bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov. V prvom rade má poskytovať informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. Tiež bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Podľa údajov EK sa v poslednom desaťročí počet mobilných občanov - ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte Únie - takmer zdvojnásobil. V roku 2017 ich bolo 17 miliónov.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ s odhadovaným počtom okolo 140 zamestnancov a ročným rozpočtom do 50 miliónov eur. Po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019 a byť naplno prevádzkyschopný v roku 2023. O sídlo ELA by sa mali prioritne uchádzať tie členské štáty, ktoré na svojom území nehostia žiadnu agentúru EÚ.

Spravodajca TASR Jaromír Novak

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.