< sekcia Ekonomika

Rezort financií navrhuje daňové zvýhodnenie mladých pri úveroch

Foto: TASR/AP

Mladí môžu už v súčasnosti získať po splnení určitých podmienok štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Po novom podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti dostanú vo forme odpočítateľnej položky.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Mladí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania budú môcť od budúceho roka dostať za nových podmienok. Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje zaviesť daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch. K novele zákona o dani z príjmov však majú výhrady viaceré inštitúcie.

Mladí môžu už v súčasnosti získať po splnení určitých podmienok štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Po novom podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti dostanú vo forme odpočítateľnej položky. "Žiadateľ o úver musí mať priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov uvádzaných v daňovom priznaní v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie," uvádza rezort financií. Zvýhodnenie je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Banky sú pri hodnotení navrhovaných zmien opatrné. "Musíme si počkať na definitívne schválené znenie zmien pri podpore bývania mladých. Ako banka, ktorá poskytuje takmer každý tretí úver na bývanie na Slovensku, budeme aj naďalej pomáhať klientom s financovaním ich bývania. O novinkách budeme klientov včas informovať," uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

VÚB vidí viacero zmien, ktoré pre klientov novela prinesie. "Rozdiel bude vo vyplácaní bonusu. Aktuálne klient vo VÚB platí priamo zníženú splátku o príspevok banky a príspevok štátu. Po novom pôjde o nepriamu podporu v podobe odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti," vysvetlila vedúca oddelenia úverových produktov vo VÚB Angelika Farkašová. Podľa nej mladý poberateľ bude po novom musieť vypracovávať daňové priznanie. "Pri podaní daňového priznania si klient uplatní daňový bonus a zníži si tak daň z príjmu. Zodpovednosť za uplatnenie bonusu prechádza na klientov. Výška ročného príspevku môže byť po novom pre niektorých klientov nižšia," doplnila Farkašová.

Počas pripomienkovania mala k novele výhrady napríklad aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. MF SR odporúča zvážiť zvýšenie hranice na priznanie nároku na daňový bonus. "V roku 2016 predstavovala takto určená hrubá mzda 1185,6 eura mesačne. Priemerná hrubá mesačná mzda v Bratislavskom kraji túto hranicu prekračuje, pričom životné náklady, najmä náklady na obstaranie nehnuteľnosti sú výrazne vyššie ako v ostatných krajoch," skonštatovala KOZ s tým, že podmienky na získanie bonusu korešpondujú so súčasnou výškou úrokových sadzieb. "Kým pri v súčasnosti uplatňovanom príspevku na bývanie, bolo možné dosiahnuť takmer nulový úrok aspoň zo sumy 50.000 eur, navrhovaná úprava to neumožňuje. Zároveň pri zvýšení úrokových sadzieb sa prakticky bude uznávať daňový bonus na zaplatené úroky v nižšej hodnote ako 50 % zo zaplatených úrokov a v nižšej sume ako tomu bolo doposiaľ," upozorňuje KOZ SR.

Na vyčíslenie zvýhodnenia žiadateľov sa pýtala MF SR aj Národná banka Slovenska (NBS). "Nie je jednoznačne zrejmé, či zavedením tohto inštitútu v porovnaní s doposiaľ platnou úpravou zvýhodnenia dôjde k zvýhodneniu vybraných domácností alebo nie. Napríklad pri úvere vo výške 50.000 eur predstavujú úrokové náklady pri 2 % ročne v prvom roku úverovania približne 980 eur," vyčíslila NBS.

Pripomienky týkajúce sa nastavenia daňového zvýhodnenia mali aj ďalšie subjekty ako Slovenská banková asociácia či Republiková únia zamestnávateľov.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.