< sekcia Ekonomika

Návrh na rýchle vrátenie nadmerného odpočtu prediskutuje tripartita

Foto: TASR/AP

Zmeny navrhuje ministerstvo financií. ktoré predpokladá, že prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Rýchle vrátenie časti nadmerného odpočtu i oslobodenie humanitárnych darcov od dane. Týmito zmenami v zákone o dani z pridanej hodnoty sa bude v pondelok (14.8.) zaoberať Hospodárska a sociálna rada. Zmeny navrhuje Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré predpokladá, že prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Novela zákona prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Vznesených bolo 65 pripomienok, pričom 35 z nich bolo zásadných. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ako aj Konfederácia odborových zväzov SR však vzali materiál na vedomie a odporúčajú ho posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu. Zásadné pripomienky mala i Republiková únia zamestnávateľov. V jednej z nich navrhovala zníženie základnej sadzby dane z 20 % na 19 % a  rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby dane 10 % na všetky potraviny. Rezort financií však pripomienku neakceptoval s tým, že navrhované zmeny sú nad rámec zákona.

Novela má priniesť viacero zmien v daňovej oblasti. Rýchle vrátenie časti nadmerného odpočtu bude môcť byť podľa návrhu v tom prípade, že nebudú pochybnosti o jeho oprávnenosti. "Daňový úrad na základe údajov z kontrolného výkazu môže platiteľovi dane vrátiť časť nadmerného odpočtu už pred samotným začatím daňovej kontroly," navrhuje MF SR s tým, že kontrola má byť zameraná už len na sporné faktúry. "Naďalej však ostáva zachovaná možnosť preveriť v rámci výkonu daňovej kontroly aj vrátenú časť nadmerného odpočtu," doplnilo ministerstvo v dôvodovej správe k novele zákona.

Odstrániť sa má dvojkoľajnosť pri predaji služieb v cestovnom ruchu konečným spotrebiteľom. Ako uviedol rezort financií, podľa súčasnej právnej úpravy zákona o DPH sa osobitná úprava zdaňovania prirážky môže uplatňovať len v prípade, ak je príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebiteľ. V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ ale osobitnú úpravu zdaňovania prirážky musia členské štáty uplatňovať na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb. "Navrhovaná právna úprava rozširuje uplatňovanie osobitnej úpravy aj na prípady, keď príjemcom služieb cestovného ruchu je podnikateľ, ktorý kupuje balík služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, či už na účely jeho ďalšieho predaja, alebo na účely pracovnej cesty," zdôvodnilo MF SR.

Novela má priniesť zmeny aj pri daroch, ktoré budú vyvezené do tretích štátov prostredníctvom Ministerstva vnútra SR ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti. Tieto tovary majú byť oslobodené od dane. Novelou zákona sa majú uskutočniť zmeny aj v ďalších oblastiach. Ide napríklad o zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa zákona o DPH, podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode. Ďalšou zmenou je zavedenie bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.