< sekcia Ekonomika

HBP končia s ťažbou v bani Cigeľ: K radikálnemu prepúšťaniu nedôjde

V piatok 17. augusta 1962 slávnostne začali ťažbu na prvom stenovom pracovisku novovybudovanej bane Cigeľ v Sebedraží neďaleko Prievidze. Pri tejto príležitosti zavítali medzi budovateľov a haviarov bane minister palív a energetiky Oldřich Černík, tajomník ÚV KSS Jozef Kríž a predstavitelia politického života v Stredoslovenskom kraji a Prievidzkého okresu. Minister palív a energetiky Oldřich Černík pri slávnostnom prestrihnutí pásky na hlavnej štôlni. Foto: TASR - Š. Petráš

Na uzatvorenie jedného zo svojich úsekov sa firma pripravovala štyri roky.

Prievidza 16. augusta (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) končia s ťažbou uhlia v bani Cigeľ. Definitívne by sa tak malo stať v októbri tohto roka. Na uzatvorenie jedného zo svojich úsekov sa firma pripravovala štyri roky. Keďže stav zamestnancov počas tohto obdobia regulovala, tvrdí, že k radikálnemu prepúšťaniu nedôjde a ponúkne im prácu na iných úsekoch.

"Ukončenie ťažby v ťažobnom úseku Cigeľ je v súlade so strategickými zámermi spoločnosti. Z dôvodu vyťaženia uhoľných zásob sa s ním počítalo už v roku 2015," informovala TASR tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková. V tom istom roku však bol v ťažobnom poli Cigeľ podľa nej vykonaný geologický prieskum, ktorým boli zistené ekonomicky a efektívne využiteľné zásoby hnedého uhlia. "Tie nám umožnili pokračovať v racionálnom dobývaní uhlia. V roku 2016 tu bolo vyťažených 280.000 ton uhlia, za obdobie od januára do júla tohto roka to bolo 128.000 ton uhlia," doplnila.

V piatok 17. augusta 1962 slávnostne začali ťažbu na prvom stenovom pracovisku novovybudovanej bane Cigeľ v Sebedraží neďaleko Prievidze. Združený socialistický záväzok zúčastnených podnikov na výstavbe, prijatý na počesť XII.sjazdu KSČ umožnil ťažbu uhlia zo stien o rok skôr. Už v tomto roku narúbu baníci 70 tisíc ton uhlia a na budúci rok 200 tisíc ton uhlia. Na obrázkoch prvé vozíky uhlia zo stenového pracoviska bane Cígeľ.
Foto: TASR - Š. Petráš


Povinnosťou ťažobnej organizácie je v zmysle Banského zákona otvorené, respektíve sprístupnené ložiská hnedého uhlia a lignitu v SR racionálne doťažiť. "Z toho dôvodu budú dodatočne overené vyťažiteľné zásoby vyťažené do konca októbra, kedy bude definitívne ukončená ťažba uhlia v ťažobnom úseku Cigeľ," avizovala Siváková.

Na očakávaný pokles ťažby sa spoločnosť podľa nej v ostatných štyroch rokoch pripravovala. "Stav zamestnancov sme regulovali predovšetkým prostredníctvom prirodzených odchodov. Z toho dôvodu nedôjde k radikálnemu znižovaniu stavov s negatívnym dosahom na sociálnu stabilitu regiónu hornej Nitry," tvrdí.

Razičské kolektívy bane Cigeľ opustili cigeľské podzemie už v predchádzajúcom období a v súčasnosti pracujú na príprave nových ťažobných kapacít v baniach Nováky a Handlová. S ťažbou uhlia v Cigli je v súčasnosti spojených 390 zamestnancov. "Spoločnosť im ponúkne uplatnenie v ďalších ťažobných úsekoch, vrátane novovzniknutého úseku likvidácie a revitalizácie bane Cigeľ. Časť zamestnancov z podzemia i povrchových pracovísk sa bude podieľať na prácach súvisiacich s ukončením ťažby. Naďalej budú fárať do podzemia, aby zabezpečili postupné uzatváranie bane, ktoré bude rozdelené do viacerých etáp," konkretizovala tlačová hovorkyňa HBP.

V piatok 17. augusta 1962 slávnostne začali ťažbu na prvom stenovom pracovisku novovybudovanej bane Cígeľ v Sebedraží neďaleko Prievidze. Hostia si prezreli pracoviská modernej bane. Na obrázku minister palív a energetiky Oldřich Černík /vpravo/ v rozhovore s baníkmi kolektívu I. predáka Jozefa Antalíka.
Foto: TASR - Š. Petráš


Ťažbu uhlia v dobývacom priestore Cigeľ ukončia bane dorúbaním stenového porubu s označením 270 041. Stenársky kolektív prvého predáka Milana Sabotu začne vo štvrtom štvrťroku demontovať zo steny banské výstuže, kombajn a ostatné strojné zariadenia a plynulo prejde na ťažbu uhlia na stenový porub bane Nováky. Zavŕšením procesu bude i komplexná revitalizácia územia dotknutého ťažbou. V súčasnosti sa HBP tiež zaoberajú aj možnosťou vhodného využitia povrchových priestorov bane Cigeľ po skončení aktívnej ťažobnej činnosti.

Siváková pripomenula, že uzatváranie bane Cigeľ musí byť riadený proces pod dohľadom štátu, preto ešte v roku 2014 Európska komisia v súlade s pravidlami Európskej únie notifikovala pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s likvidáciou bane Cigeľ. "Pod záštitou Úradu vlády SR za účasti zástupcov Európskej komisie zároveň prebiehajú rokovania týkajúce sa útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre," ozrejmila.

Ťažobná činnosť v Hornonitrianskych baniach Prievidza v ostatných ťažobných úsekoch pokračuje podľa zámeru ťažby uhlia vypracovaného na obdobie rokov 2015-2030 v súlade s uznesením vlády SR. "Z toho dôvodu HBP rozvíjajú projekty najmä v rámci hlavnej podnikateľskej činnosti – ťažby uhlia. Príprava nových ťažobných polí na dobývanie uhlia v ťažobných úsekoch baní Čáry, Handlová a Nováky si vyžaduje udržať súčasnú skladbu raziacich a rubačských kolektívov, ako aj zamestnanosť kvalifikovaných baníkov a banských technikov," dodala Siváková.

Toto je prierez historických medzníkov činnosti bane Cigeľ:1957 - Vláda schválila výstavbu bane Cigeľ s projektovanou ročnou kapacitou 1.200.000 ton hnedého uhlia. V štádiu príprav výstavby patrila baňa Cigeľ pod Handlovské uhoľné bane.

1. januára 1958 - Baňa Cigeľ sa stala samostatným národným podnikom. S výstavbou podzemia sa začalo na sklonku roku 1958.

1. júla 1960 - Baňa sa stala súčasťou Združenia slovenských uhoľných baní.

1961 - Baníci vyťažili prvé tony uhlia.

18. augusta 1962 - Slávnostne vyzdobený banský vlak vyviezol na povrch prvé cigeľské uhlie.

1965 - Baňa Cigeľ sa stala súčasťou Uhoľných a lignitových baní Prievidza.

1966 - Baníci pokorili hranicu jedného milióna ton ročnej ťažby uhlia.

1979 - Zaznamenali absolútny rekord v histórii bane Cigeľ – vyťažilo sa 2.095.000 ton uhlia.

2014 - V súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) bola Európskou komisiou (EK) notifikovaná pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s likvidáciou bane Cigeľ. Pod záštitou Úradu vlády SR, za účasti zástupcov Európskej komisie zároveň prebiehali rokovania týkajúce sa útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre.

2015 - V ťažobnom poli Cigeľ bol vykonaný geologický prieskum, ktorým boli zistené ekonomicky a efektívne využiteľné zásoby hnedého uhlia. Tie umožnili pokračovať v racionálnom dobývaní uhlia.

2016 - Podarilo sa baníkom vyťažiť ešte 280.000 ton uhlia.

2017 - Za obdobie január – júl vyťažili 128.000 ton uhlia. Povinnosťou ťažobnej organizácie je v zmysle Banského zákona otvorené, resp. sprístupnené ložiská hnedého uhlia a lignitu v SR racionálne doťažiť. Zásoby je potrebné vydobyť čo najúplnejšie, s čo najmenšími stratami a znečistením. Z toho dôvodu dodatočne overené vyťažiteľné zásoby budú vyťažené do konca októbra, kedy bude definitívne ukončená ťažba uhlia v ťažobnom úseku Cigeľ.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.