< sekcia Ekonomika

Odborári: Obávame sa pravidiel pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Od 1. mája tohto roka sa majú zjednodušiť podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Bratislava 20. februára (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR odmieta akékoľvek zneužívanie pracovnej sily na Slovensku a jej dovážanie zo zahraničia za účelom šetrenia finančných prostriedkov. Obáva sa však, že takýmto praktikám nezabráni parlamentom schválená novela zákona o službách zamestnanosti.

Od 1. mája tohto roka sa majú zjednodušiť podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Týkať sa to má okresov, kde je miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %. Zamestnávatelia však budú mať povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie pre vysielaných zamestnancov, ako aj povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúcich ich vyslanie. Zamestnávateľ však bude môcť zamestnať občana z tretej krajiny len v prípade, že za posledné dva roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

"KOZ SR vyjadruje vážne obavy v súvislosti s uvoľnením pravidiel zamestnávania cudzincov prichádzajúcich na slovenský trh práce z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie,"
uviedli odborári v stanovisku pre médiá. KOZ SR verí, že vláda a parlament pripravia, čo najskôr legislatívne zmeny, ktoré zabránia zneužívaniu zamestnancov, sociálnemu i mzdovému dumpingu a vytvoria funkčný kontrolný mechanizmus vrátane tvrdých postihov, aby nedochádzalo k zneužívaniu sociálne odkázaných ľudí.

Odborári totiž počas legislatívneho procesu požadovali kompenzovať negatívne vplyvy uvoľnenia pravidiel zamestnávania ľudí z tretích krajín na pracovné podmienky slovenských zamestnancov najmä regulovaním počtu cudzincov v danom podniku, prípadne ďalšími reštriktívnymi opatreniami. "KOZ SR je naďalej presvedčená, že pri obsadzovaní voľných pracovných miest je potrebné prioritne hľadať rezervy v domácich zdrojoch. Naším cieľom je zabrániť sociálnemu dumpingu vo všetkých jeho podobách, preto odmietame akékoľvek zneužívanie pracovnej sily a jej dovážanie len za účelom šetrenia finančných prostriedkov," vyhlásila konfederácia s tým, že potrebná je reforma vzdelávania s prepojením na potreby trhu práce, aby sa vyriešil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. "KOZ SR požaduje dodržiavanie sociálnych, pracovných štandardov a štandardov odmeňovania pre všetkých zamestnancov bez rozdielu," uviedla konfederácia.

Za nedostatočné opatrenie považujú odborári aj reštrikčné opatrenie týkajúce sa maximálneho limitu pre zamestnávanie občanov z tzv. tretích krajín na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa. "Limit 30 % nie je strop pre celkové obmedzenie počtu cudzincov z tretích krajín, ale iba limit, pri ktorom zamestnávateľ môže využiť zrýchlené konanie na zamestnanie cudzincov, čiže zamestnávateľ môže zamestnať akýkoľvek počet cudzincov, ale iba do 30 % môže využiť zrýchlené konanie," vysvetľuje KOZ SR. Podľa odborárov zvyšujúci sa podiel cudzincov ochotných pracovať za nižšie mzdy s benevolentným prístupom k legislatíve má taktiež negatívny, až likvidačný dosah na kolektívne vyjednávanie či organizovanie štrajkov. "Takto nastavené pravidlá vytvárajú ešte väčší tlak na už teraz personálne či finančne poddimenzované inšpekcie v oblasti práce, čo vytvára priestor pre obchádzanie nastavených pravidiel a legislatívnych podmienok," dodala KOZ SR.