< sekcia Ekonomika

Rezort hospodárstva podpísal dobrovoľné dohody o úsporách energie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dobrovoľné dohody sú podľa MH SR považované za jedno z kľúčových opatrení na dosahovanie úspor energie, a to najmä v priemysle. 

Bratislava 14. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vo štvrtok v Bratislave podpísalo dobrovoľné dohody o úsporách energie s 12 priemyselnými spoločnosťami na Slovensku, medzi ktorými sú aj podniky s významným podielom na celkovej spotrebe energie. Dobrovoľné dohody sú podľa MH SR považované za jedno z kľúčových opatrení na dosahovanie úspor energie, a to najmä v priemysle. Celkovo by mali pomôcť ušetriť približne 20 % energetickej spotreby na Slovensku.

"Lepšia efektivita bude prínosom pre ekonomiku, životné prostredie a pomôže nám to plniť naše záväzky voči EÚ. Spolupráca s významnými priemyselnými hráčmi je výborným signálom pre budúcnosť, lebo môže motivovať aj ďalšie spoločnosti, aby sa v budúcnosti pridali. Teší ma, že Slovensko už patrí k členským štátom Európskej únie, ktoré plnia ciele energetickej efektívnosti aj takouto formou," povedal šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD). 

Dobrovoľné dohody podpísal rezort hospodárstva s 12 podnikmi - Duslo, a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP), Ferroenergy, s.r.o, Metsa Tissue Slovakia, s.r.o, Mondi SCP, a.s., PSA Peugeot Citroën Slovakia, s.r.o., Philips Slovakia, s.r.o, RMS, a.s., Slovenské magnezitové závody, a.s., Slovnaft, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o., Volkswagen Slovakia, a.s. 

Podľa MH SR ide o dva typy dohôd – dohoda o poskytovaní informácií a dohoda o úspore. Dohoda o poskytovaní informácií zaväzuje podnik k dodaniu údajov o dosiahnutých úsporách energie. Spoločnosti budú každý rok informovať rezort hospodárstva o konkrétnych opatreniach na úsporu energie, ktoré sa im podarilo zrealizovať.

Druhým typom je dohoda o úspore, ktorá zaväzuje podnik k dosahovaniu konkrétnych úspor energie na najbližšie roky. Spoločnosti budú na základe týchto dohôd plniť plán so záväznými hodnotami energetických úspor do roku 2020.

MH SR sa však bude snažiť o využívanie dobrovoľných dohôd aj pre ďalšie obdobie - do roku 2030, a to v kontexte pripravovanej novely smernice o energetickej efektívnosti, o ktorej sa tento týždeň diskutovalo na Rade ministrov pre energetiku v Luxemburgu. "Rezort hospodárstva je pripravený naďalej viesť aktívny dialóg s podnikmi s cieľom navrhovania nových opatrení a plánovania ďalších finančných mechanizmov aj po roku 2020," zdôraznil Žiga. 

Energetická efektívnosť je podľa MH SR jedným z kľúčových pilierov energetickej politiky SR aj Európskej únie. V rokoch 2000 až 2015 sa Slovensku podarilo znížiť energetickú náročnosť o 51 %. Spomedzi krajín V4 má v súčasnosti Slovensko najnižšiu energetickú náročnosť, no v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ je SR v poradí siedmou krajinou s najvyššou energetickou náročnosťou.  Potenciál na ďalšie úspory energie je stále najväčší v sektore priemyslu, ktorý má z hľadiska konečnej energetickej spotreby dominantnú pozíciu. Jeho podiel na celkovej spotrebe národného hospodárstva SR predstavuje približne 36 %.

Výdavky na energie sú jednou z najväčších nákladových položiek viacerých spoločností, ktoré podpísali dobrovoľné dohody. "Pre zachovanie konkurencieschopnosti preto musíme dosiahnuť vyššiu účinnosť tam, kde energie spotrebúvame, a to v rámci rafinérskej výroby, distribučných kanáloch či prevádzke čerpacích staníc,"  povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

Medzi signatármi dobrovoľných dohôd je aj U. S. Steel Košice. Viceprezident spoločnosti Miroslav Kiraľvarga víta snahu MH SR vyjsť v ústrety priemyslu z hľadiska zlepšenia energetickej efektívnosti  výroby. "Keďže je u nás elektrina významnou zložkou nákladov, je pre nás prirodzenou snahou nachádzať cesty, ako energiu čo najlepšie využiť," spresnil Kiraľvarga.

K úsporám energie sa zaviazali aj niektoré automobilky. "Aj týmto podpísaným záväzkom pristupujeme k danej téme zodpovedne a presadzujeme znižovanie energetickej náročnosti aj konkrétnymi dosiahnutými úsporami," povedal člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting. 

Napĺňanie európskej stratégie v súvislosti s energetickou efektívnosťou plne podporuje aj trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën. "Máme ambíciu prispieť znížením spotreby energie nášho výrobného centra v Trnave," uviedol generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonhommeau.

Štvrtkové podpísanie dohôd by mohlo byť podľa MH SR pozitívnym signálom aj pre ďalšie subjekty na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva už v rokoch 2016 a 2017 podpísalo dobrovoľné dohody s 11 podnikmi (Transpetrol, a.s., VSE, a.s., SPP, a.s., ZSE – D, a.s., ZSE Energia, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., eustream, a.s., SSE, a.s., SPP - D, a.s.., Matador Holding, a.s., Železiarne Podbrezová, a.s.).