< sekcia Ekonomika

NKÚ:Odporúčame prehodnotiť účasť colníkov v daňových skladoch na lieh

Na archívnej snímke Karol Mitrík. Foto: TASR - Michal Svítok

Podľa NKÚ sa v Českej republike kladie dôraz na vzdialený dohľad, ktorý je zabezpečený monitorovacím zariadením online prístupu pre správcu dane.

Bratislava 11. decembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) odporúča prehodnotiť prítomnosť colníkov v daňových skladoch na lieh. Kontrolný úrad totiž urobil kontrolu zameranú na opodstatnenosť stáleho daňového dozoru v daňových skladoch na lieh. Podľa hovorkyne NKÚ Daniely Bolech Dobákovej úrad touto kontrolou reagoval na odlišnosti pri správe spotrebných daní, ktoré zistil v rámci minuloročnej paralelnej kontroly medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

"Napriek tomu, že existujú možnosti nahradiť fyzickú prítomnosť colníkov v skladoch na lieh monitorovacím zariadením, legislatíva to Finančnej správe SR neumožňuje a tá má len obmedzené možnosti v optimalizácii ľudských zdrojov," opísala Bolech Dobáková. Diskusia o zmenách zákona v tejto súvislosti je preto podľa nej vysoko aktuálna a podľa kontrolórov by bola prínosom pre zefektívnenie systému.

O záveroch kontroly v pondelok rokoval predseda úradu Karol Mitrík s prezidentom slovenskej finančnej správy Františkom Imreczem. NKÚ tak na základe kontroly odporúča Finančnej správe SR prehodnotiť a zefektívniť výkon stáleho daňového dozoru a zároveň navrhnúť ministerstvu financií iné riešenia, vrátane možných legislatívnych zmien, napríklad podľa skúseností Českej republiky a Maďarska.

"Kontrolóri zároveň odporúčajú, aby boli zamestnanci colných úradov do prijatia legislatívnych zmien využívaní efektívnejšie, a to spôsobom, že by boli v daňových skladoch prítomní len v čase výroby, spracovania, príjmu a výdaja liehu,"
opísala Bolech Dobáková. A tiež aby bol ich výkon prísnejšie sledovaný a následne bola vyhodnocovaná potreba ich využitia na iný výkon.

Podľa NKÚ sa napríklad v Českej republike kladie dôraz na vzdialený dohľad, ktorý je zabezpečený monitorovacím zariadením online prístupu pre správcu dane. Na Slovensku je v daňovom sklade potrebná prítomnosť colníka.

"Táto odlišnosť má za následok, že pri nižších príjmoch zo spotrebných daní je ich správa náročnejšia na personálne kapacity," uviedla hovorkyňa. Naproti týmto dvom typom zabezpečenia zvolilo Maďarsko iný spôsob výkonu daňového dozoru. "Akákoľvek činnosť týkajúca sa výroby, spracovania, príjmu a výdaja liehu sa musí oznamovať správcovi dane hláseniami na dennej báze, ktoré sú následne cez viaceré systémy vyhodnotené analýzou rizika," vysvetlila Bolech Dobáková.

NKÚ pritom počas kontroly na vzorke 26 prevádzkovateľov daňových skladov zistil, že neflexibilná optimalizácia ľudských zdrojov pri výkone stáleho daňového dozoru priniesla neefektívne zaraďovanie zamestnancov colných úradov do výkonu štátnej služby. Počas kontrolovaného obdobia bolo podľa úradu takmer 330.000 hodín nepovinného výkonu daňového dozoru vyplatených z celkového pracovného fondu colníkov vo vzťahu k vykonávaným činnostiam v daňovom sklade na lieh.

"Nepovinný výkon tak predstavoval objem pracovného času 58 zamestnancov úradov, čo kontrolóri vyhodnotili ako potenciálnu úsporu mzdových prostriedkov v celkovej výške až 3,07 milióna eur v prípade využitia iných spôsobov daňového dozoru, než je fyzická prítomnosť colníkov," dodala Bolech Dobáková.

Prítomnosť colných zamestnancov v sklade na lieh bola podľa NKÚ nepovinná najčastejšie počas víkendov, sviatkov, ale aj dní, keď bol sklad mimo prevádzky. Podľa kontrolórov je tak zrejmé, že úplné alebo čiastočné zavedenie monitorovania celého systému daňových skladov by pre finančnú správu znamenalo značné úspory živej práce a ďalších nákladov s tým spojených, prípadne možnosť využiť uvoľnených zamestnancov na iné dôležité činnosti.

Kontrolný úrad sa zameral na obdobie rokov 2012 až 2016. Kým v roku 2012 daňový dozor zabezpečovalo 202 colníkov, v roku 2016 ich bolo len 190. "Pokles možno prisúdiť zmene organizácie práce na niektorých colných úradoch," konštatovala Bolech Dobáková.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.