< späť

Príspevok k rodinným prídavkom na začiatku školského roka nebude

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Palkovič

Parlament odmietol aj ďalšie návrhy z dielne opozičného hnutia Sme rodina.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Parlament odmietol štyri novely zákonov z dielne hnutia Sme rodina. Poslanci napríklad navrhovali zaviesť príspevok k rodinným prídavkom na začiatku školského roka, ako aj rozšírenie možnosti poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre členov rodiny. Treťou novelou zákona o dani z príjmov chceli upraviť daňové zaťaženie podnikateľov a monopolov.

Prvú novelu zákona o prídavku na dieťa predkladali poslanci s cieľom zlepšiť rozpočty rodín. Vyčíslili, že výdavky rodín na školákov spojené so začiatkom školského roka, sa približujú k sume až 450 eur. "Pre niektoré rodiny je to neriešiteľná situácia a obrovská záťaž pre rodinný rozpočet. Nízkopríjmové rodiny si tak pomáhajú ako sa dá," zdôvodnila návrh poslankyňa Petra Krištúfková. Hnutie preto navrhovalo zavedenie príspevku k rodinným prídavkom, ktorý by bol vyplácaný vždy v septembri vo výške 25 eur a mal slúžiť aspoň sčasti na pokrytie zvýšených výdavkov.

V novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia navrhovalo hnutie rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre členov tzv. širšej rodiny.

Parlament odmietol aj novelu zákona o dani z príjmov. Hnutie chcelo zaviesť rovnú daň vo výške 19 % pre právnické osoby - podnikateľov, 33-% daň pre oblasť poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, leteckej dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti, banky alebo pobočky zahraničných bánk a 50-% daň pre výrobcov energetiky a prevádzkovateľov mýta na Slovensku.

Opätovne hnutie neuspelo ani s návrhom novely Občianskeho zákonníka, ktorú do parlamentu predložilo už po druhý raz. Podmienky záložného práva, ktoré súvisia s dobrovoľnými dražbami, sa tak upravovať nebudú. Právnou normou chceli dosiahnuť väčšiu ochranu spotrebiteľov pred záložnými veriteľmi v dobrovoľných dražbách. Novela mala prikázať veriteľovi a dražobnej spoločnosti, že nehnuteľnosť môžu predať v dobrovoľnej dražbe iba v prípade, ak je pohľadávka potvrdená súdom. Ten by musel pred dražbou nehnuteľnosti preskúmať pohľadávku, či je vôbec oprávnená a v akej výške. Prípustná mala byť aj notárska zápisnica, v ktorej dlžník a záložca vyhlásia, že súhlasia s vykonateľnosťou pohľadávky.

Poslankyňa Petra Krištúfková je presvedčená, že odmietnutím návrhu, aby osobnú asistenciu zdravotne ťažko postihnutým deťom a dospelým osobám mohli poskytovať aj rodičia alebo rodinní príslušníci, sú títo ľudia diskriminovaní. Podľa jej slov tak vládna koalícia opäť zabránila týmto rodinám slobodne rozhodnúť sa a poskytnúť vlastným deťom osobnú asistenciu.

"Osobnú asistenciu môže v súčasnosti vykonávať akákoľvek osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života bez akejkoľvek kvalifikácie. Som ale absolútne presvedčená, že vlastný rodič by mal mať túto istú možnosť," skonštatovala v stanovisku pre médiá Krištúfková.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.