< sekcia Ekonomika

Poberateľ úrazovej renty môže pracovať a poberať aj invalidný dôchodok

Sociálna poisťovňa, ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

V apríli 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa 3338 úrazových rent.

Bratislava 21. mája (TASR) - Poberateľ úrazovej renty môže pracovať a súčasne poberať úrazovú rentu a invalidný dôchodok bez obmedzenia. To znamená, že výplata úrazovej renty alebo invalidného dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu, druhom a ani rozsahom zárobkovej činnosti.

Zákon o sociálnom poistení neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by poberateľ úrazovej renty alebo poberateľ invalidného dôchodku bez ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nemal nárok na výplatu týchto dávok počas zárobkovej činnosti.

Nárok na úrazovú rentu podľa podmienok ustanovených zákonom môže vzniknúť, ak má poškodený v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zistený posudkovým lekárom sociálneho poistenia pokles pracovnej schopnosti viac ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

"Ak sa poškodenému vypláca úrazová renta priznaná v zmysle zákona o sociálnom poistení, v prípade priznania invalidného dôchodku sa jej suma zníži o sumu tohto invalidného dôchodku priznaného po priznaní úrazovej renty. Ak sa poškodenému invalidný dôchodok vypláca v čase priznania nároku na úrazovú rentu, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa zákona o sociálnom poistení o sumu tohto dôchodku," radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

V apríli 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa 3338 úrazových rent.