< sekcia Ekonomika

Podpora výskumu a vývoja vo firmách by mala na Slovensku vzrásť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Podľa Martina Rybára z poradenskej spoločnosti Deloitte to bude v praxi pre firmy znamenať, že na 100 eur výdavkov na výskum a vývoj daný subjekt ušetrí 21 eur

Bratislava 12. septembra (TASR) – Podpora výskumu a vývoja vo firmách by sa mala zlepšiť. V novele zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní, sa totiž zvyšuje podpora podnikového výskumu a vývoja v dvoch oblastiach.

Prvou je podľa Petra Horniačeka z oddelenia dane z príjmov z ministerstva financií podpora na začiatku, vo fáze samotného výskumu a vývoja. Ministerstvo chce totiž zvýšiť odpočet nákladov firiem na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %.

Podľa Martina Rybára z poradenskej spoločnosti Deloitte to bude v praxi pre firmy znamenať, že na 100 eur výdavkov na výskum a vývoj daný subjekt ušetrí 21 eur. Predpokladá, že to bude pre firmy motivujúcejšie a viac by mohli tento inštitút v praxi využívať. "A v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k zvýšeniu výskumno-vývojových aktivít," odhadol Rybár.

Druhá oblasť podpory výskumnej činnosti vo firmách sa týka fázy, keď už podnik poberá úžitky svojej výskumno-vývojovej činnosti, napríklad v podobe licenčných poplatkov. Štát chce totiž zaviesť osobitný daňový režim, ktorý spočíva v oslobodení časti príjmov plynúcich z licenčných poplatkov alebo z predaja výrobkov, ktoré v sebe nesú zaregistrovaný patent. Tento nástroj sa preto nazýva patent box. "Toto oslobodenie sa navrhuje vo výške 50 %," priblížil Horniaček.

Napríklad, nejaká slovenská spoločnosť vyvinie softvér, ktorý bude predávať. Príjmy z predaja tohto softvéru, teda z poskytnutia licencie na jeho používanie, by mohli byť podľa Rybára zdaňované nižšou sadzbou. "Ide o relatívne bežný systém, ktorý je využívaný v zahraničí, mnohé európske krajiny už majú systém zavedený dlhé roky," dodal Rybár.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič pritom doplnil, že agentúra sleduje pozitívny trend v náraste záujmu firiem o výskum a vývoj. U zahraničných investorov, hlavne väčšie firmy, ktoré majú záujem o Slovensko, podľa neho prinášajú so sebou aj výskum a vývoj. "Vidia, že možnosti na Slovensku popri výrobe sú aj v tejto oblasti," dodal. Zároveň sa agentúre podľa neho darí a snaží sa o to, aby zapojila inovatívne slovenské firmy do dodávateľských reťazcov týchto firiem.