< sekcia Ekonomika

Poskytovanie náhradného výživného sa neupraví

Na snímke rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Cieľom návrhu zákona bolo odbremeniť oprávnenú osobu, ktorá je z dôvodu neplatenia výživného odkázaná na náhradné výživné a ktorej životná situácia je podľa poslancov veľmi zložitá.

Bratislava 21. mája (TASR) - Poskytovanie náhradného výživného sa neupraví. Opozičné hnutie OĽaNO neuspelo s návrhom zákona o rodine, ktorým chcelo upraviť tri oblasti v poskytovaní výživného v prípadoch, keď si jeden z rodičov neplní svoje povinnosti.

Cieľom návrhu zákona bolo odbremeniť oprávnenú osobu, ktorá je z dôvodu neplatenia výživného odkázaná na náhradné výživné a ktorej životná situácia je v mnohých prípadoch podľa poslancov veľmi zložitá. "V prípade, ak je výživné vymožené v rámci exekučného konania, oprávnená osoba musí preddavkovo poskytnuté náhradné výživné vrátiť príslušnému úradu práce," priblížili poslanci. Obyčajní chceli preniesť túto povinnosť na exekútora, čím by sa celý proces zjednodušil.

Návrhom zákona sa tiež mala pre rodiča bez ohľadu na jeho schopnosti a majetkové pomery zaviesť minimálna vyživovacia povinnosť vo výške 50 % zo sumy životného minima. Ďalej chceli poslanci OĽaNO upraviť maximálnu výšku vyplácaného náhradného výživného z 1,2-násobku na dvojnásobok sumy životného minima.