< sekcia Ekonomika

Priemerný doživotný dôchodok z 2. piliera bol vlani 23,33 eura

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Priemerná mesačná výška doživotného dôchodku v roku 2015 predstavovala 25,96 eura, v roku 2016 25,36 eura, v roku 2017 23,92 eura.

Bratislava 23. januára (TASR) - Priemerná výška doživotných dôchodkov z 2. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2018 mesačne 23,38 eura. Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 23,33 eura a ku koncu roka 2018 ho poberalo 1233 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 27,13 eura a poberalo ho 18 sporiteľov.

Priemerná mesačná výška doživotného dôchodku v roku 2015 predstavovala 25,96 eura, v roku 2016 25,36 eura, v roku 2017 23,92 eura.

Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.

"O dôchodok z 2. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 2647 žiadostí, z toho 2012 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 635 vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2017, kedy bolo podaných 1351 žiadostí, ide o takmer dvojnásobný nárast," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2018 predstavoval 386. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku.

Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov - v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber (vrátane jednorazového vyplatenia), využilo minulý rok 1031 sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok.

V režime malá nasporená suma bolo v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 70) alebo životná poisťovňa (počet sporiteľov 64) vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy.