< sekcia Ekonomika

Protimonopolný úrad dal emitentom gastrolístkov pokutu 2,9 milióna eur

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Úrad začal vo veci správne konanie na základe podozrenia ešte vo februári 2015. Domnieval sa totiž, že medzi firmami prišlo k dohodám, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.

Bratislava 25. februára (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal 11. februára rozhodnutie, ktorým uložil piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie stravovacích a benefitných poukážok, pokutu vo výške 2,96 milióna eur, a to za dve kartelové dohody. Tie spočívali v rozdelení trhu a v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii podpredseda PMÚ Radoslav Tóth. Išlo podľa neho o jedno z najrozsiahlejších konaní úradu, rozhodnutie má 450 strán.

Úrad začal vo veci správne konanie na základe podozrenia ešte vo februári 2015. Domnieval sa totiž, že medzi firmami prišlo k dohodám, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. PMÚ posudzoval tri oblasti, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniam. Prvou bola možná snaha firiem dohodnúť sa, aby obchodné reťazce neprijímali od ľudí viac ako päť stravných lístkov naraz. Provízie, ktoré dostávajú za stravné lístky od hotelov a reštaurácií, sú totiž oveľa vyššie, ako provízie od obchodných reťazcov.

Úrad zároveň predpokladal, že sa tieto firmy pokúšali dohodnúť aj jednotné štandardy správania na trhu. Napríklad, že nebudú dávať klientom konkurencie nulové poplatky, alebo im poskytovať iné benefity, aby si ich takto navzájom neodlákali. Prípadne, že skutočnú súťaž urobia len o nových klientov, a nie o tých, ktorých už majú medzi sebou rozdelených. Treťou možnou oblasťou bola kartelová dohoda v súťažiach. PMÚ mal vytypovaných osem súťaží, v ktorých mohlo prísť ku kartelu týchto firiem."V kontexte tohto prípadu a na základe jeho výsledkov sme sa rozhodli osloviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby zvážilo ďalšie nastavenie a fungovanie tohto (poukážkového) systému. Rozhodli sme sa k tomuto kroku z viacerých dôvodov," poznamenal Tóth. Hlavným dôvodom je podľa neho skutočnosť, že hospodárska súťaž na príslušnom trhu (gastrolístkov) úplne zlyhala. "Myslíme si, že tento trh je aj do budúcna veľmi náchylný na ďalšie kartely," zdôraznil.

Na druhej strane podľa neho ide o trh, ktorý má významný sociálny aspekt, pretože sa týka veľkej skupiny obyvateľov – zamestnancov, ktorí za stravné lístky nakupujú jedlo a potraviny. Ďalším dôvodom je aj vývoj na trhu gastropoukážok, kde prichádza k zavádzaniu tzv. elektronických gastrolístkov vo forme platobných kariet.

Významným dôvodom pre zmenu je podľa jeho slov aj zbytočné zaťažovanie podnikateľov, ale aj zamestnancov. Zbytočné je v tom, že jednak prichádza k plateniu finančných provízií a k zbytočnej administrácii, pretože sa vytvára celá agenda súvisiaca s akceptáciou stravných lístkov. "V konečnom dôsledku si zároveň myslíme, že provízie, ktoré sú odčerpávané zo systému, by v ňom mohli zostať, a tým by sa polepšilo nielen zamestnávateľom, ale aj zamestnancom a určite aj reštauračným zariadeniam, u ktorých provízia nie je zákonom regulovaná. Z týchto všetkých dôvodov sa nám zdá, že systém je neefektívny," podčiarkol podpredseda PMÚ.

"Obrátili sme sa listom na MPSVR SR, ktoré má kompetenciu v tejto oblasti a navrhujeme, aby zvážilo možnosť zmeny formy tohto druhu benefitu. Náš konkrétny návrh je priamy finančný príspevok k mzde. Zamestnanci by nedostávali gastrolístky, ale dostávali by priamy finančný príspevok, ktorý by mal rovnaké daňové a odvodové zvýhodnenie ako gastrolístky. Ak by nebola vôľa na zmenu doterajšieho systému, tak navrhujeme jeho 'zdobrovoľnenie', respektíve právo voľby zamestnanca, či chce gastrolístok, alebo priamy finančný príspevok," dodal Tóth.

Zrušenie gastrolístkov zníži záujem o stravovacie zariadenia, tvrdí rezort

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je presvedčené, že zrušenie gastropoukážok by spôsobilo výrazný pokles záujmu o stravovacie zariadenia na Slovensku, čo by malo negatívny dosah aj na sociálnu oblasť a zamestnanosť. Uviedol to pre TASR tlačový odbor MPSVR v reakcii na dnešné návrhy Protimonopolného úradu (PMÚ) SR zmeniť systém gastrolístkov na Slovensku.

Podľa PMÚ, ktorý udelil piatim emitentom gastropoukážok za kartel pokutu vo výške takmer 3 milióny eur, by sa mal systém stravných poukážok zmeniť. "V kontexte tohto prípadu (kartelu) a na základe jeho výsledkov sme sa rozhodli osloviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby zvážilo ďalšie nastavenie a fungovanie tohto (poukážkového) systému. Rozhodli sme sa na tento krok z viacerých dôvodov," poznamenal podpredseda PMÚ Radoslav Tóth. Hlavným dôvodom je podľa neho skutočnosť, že hospodárska súťaž na príslušnom trhu (gastrolístkov) úplne zlyhala. "Myslíme si, že tento trh je aj do budúcna veľmi náchylný na ďalšie kartely," zdôraznil Tóth.

"Obrátili sme sa listom na MPSVR SR, ktoré má kompetenciu v tejto oblasti a navrhujeme, aby zvážilo možnosť zmeny formy tohto druhu benefitu. Náš konkrétny návrh je priamy finančný príspevok k mzde. Zamestnanci by nedostávali gastrolístky, ale dostávali by priamy finančný príspevok, ktorý by mal rovnaké daňové a odvodové zvýhodnenie ako gastrolístky. Ak by nebola vôľa na zmenu doterajšieho systému, tak navrhujeme jeho 'zdobrovoľnenie', respektíve právo voľby zamestnanca, či chce gastrolístok alebo priamy finančný príspevok," dodal Tóth.

MPSVR však zdôrazňuje, že poskytovanie stravných poukážok je len jednou z možností zamestnávateľa ako poskytnúť zamestnancom povinný príspevok na stravovanie. "Zamestnávateľ tak môže urobiť aj vo vlastnej jedálni alebo objednaním stravovacích služieb v zariadeniach, ktoré má v okolí," upozornil tlačový odbor rezortu práce.

"Považujeme za zaujímavé, že zrušenie princípu gastrolístkov doteraz navrhovali len niektoré opozičné strany, nikdy však nie samotní zamestnanci alebo ich zástupcovia," konštatovalo MPSVR.

Hlavným dôvodom, prečo je príspevok na stravovanie zakotvený v zákone, je podľa ministerstva zabezpečenie pravidelného stravovania zamestnancov, ktoré má významný vplyv na ich dobrý zdravotný stav. Nahradenie alebo zrušenie gastrolístkov by mohlo stravovanie ohroziť. Ak by zamestnanci dostali príspevok na stravovanie vo forme peňazí, mohli by ho použiť na čokoľvek a vytratil by sa aj samotný prospešný obedový návyk, ktorý gastrolístky trvalo priniesli. Zároveň je to v rozpore s účelom príspevku, ktorý tým stráca akýkoľvek význam.

Samotní odborníci na výživu sú podľa rezortu práce presvedčení, že ľudia by s príspevkami nakladali rôznymi spôsobmi a obed by bol tou poslednou možnosťou, čím by sa u nich mohli prejaviť zdravotné ťažkosti a následná zvýšená práceneschopnosť. Aj keby takýto finančný príspevok nepodliehal dani a odvodom, mohol by byť použitý na nákup akéhokoľvek tovaru, napríklad nepotravinového, na alkohol, cigarety a podobne. Práve poukážky majú zabezpečiť účelové využitie tohto daňovo a odvodovo zvýhodneného príspevku.

"Vďaka príspevku na stravovanie vie štát zabezpečiť aspoň čiastočnú kontrolu nad stravovaním zamestnancov a tým aj ich zdravotným stavom. Slúži zároveň ako prevencia pred ochoreniami, ktorých liečenie môže byť zároveň pre štát oveľa nákladnejšie," dodalo MPSVR SR.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.