< sekcia Ekonomika

Výrobky a služby zo sociálnych podnikov budú mať nižšiu sadzbu DPH

Na archívnej snímke vľavo minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Kabinet na svojom zasadnutí schválil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý pripravil Richterov rezort.

Bratislava 10. januára (TASR) - Nový zákon o sociálnych podnikoch je pre ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) dlho očakávaným materiálom. "Pretože si myslím, že je to reálny prostriedok, ako riešiť regionálne rozdiely," zdôraznil šéf rezortu práce po stredajšom rokovaní vlády.

Kabinet na svojom zasadnutí schválil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý pripravil Richterov rezort. Účinnosť by mal nadobudnúť od mája tohto roku. Podľa ministra sa pritom počas výjazdových rokovaní vlády v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou ukázala potreba vytvorenia viac ako 60 nových sociálnych podnikov podľa nového zákona.

"Očakávame, že v prvom rade dáme priestor pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných, ktorí by sa mali uplatniť ako noví zamestnanci, prípadne aj zdravotne ťažko postihnutí," opísal Richter.

Z Európskeho sociálneho fondu je zároveň podľa neho pripravených 120 miliónov eur vo forme priamej a nepriamej pomoci pre takéto podniky. Priama pomoc by mala spočívať v konkrétnych projektoch, napríklad na výbavu jednotlivých podnikov. Nepriama pomoc by mala byť v podobe pôžičiek, čiže ide o návratnú formu podpory. "Presne sme určili podmienky, za ktorých je možné požiadať o jednotlivé typy pomoci," dodal Richter.

Nový zákon teda podľa neho po prvý raz jasne pomenúva pravidlá, ktoré súvisia s fungovaním sociálnych podnikov. Uplatňuje sa podľa rezortu práce istá pozitívna diskriminácia pre tieto podniky, napríklad v prípade verejného obstarávania. Pre sociálne podniky však platia aj pravidlá, ktoré súvisia s ich ziskovosťou. Napríklad, ako môžu rozdeliť zisk.

"Som veľmi rád, že sa mi na poslednú chvíľu podarilo vyrokovať s ministerstvom financií, že výrobky a služby, ktoré pôjdu zo sociálnych podnikov, budú riešené nižšou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH)," dodal minister.

Richter tak očakáva, že v priebehu roka by sa mohla táto oblasť rozvinúť v maximálnej miere. "Ideme zriaďovať aj takzvané metodicko-poradenské strediská, ktoré budú v maximálnej miere vychádzať v ústrety akýmkoľvek obciam, mestám, prípadne neverejným zriaďovateľom takýchto podnikov, aby mali dostatok informácií a vedeli v litere zákona postupovať pri vytváraní sociálnych podnikov," vysvetlil.