< sekcia Ekonomika

Riečne prístavy v Bratislave a Komárne čaká rozvoj

Na archívnej snímke komárňanský prístav. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Projekt rozvoja verejného prístavu Bratislava nadväzuje na výsledky Stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava z roku 2016.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Dlhodobou výzvou a víziou spoločnosti Verejné prístavy je i v tomto roku obnovenie postavenia verejných riečnych prístavov SR v národnej ekonomike, aj v medzinárodnej koridorovej sieti TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s prepojením na cestnú a železničnú dopravu. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Martin Kontúr.

V roku 2018 začala spoločnosť dva zásadné projekty modernizácie dunajských prístavov, Stratégiu rozvoja verejného prístavu Bratislava – fáza II a Master plan a štúdiu realizovateľnosti verejného prístavu Komárno.

Projekt rozvoja verejného prístavu Bratislava nadväzuje na výsledky Stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava z roku 2016. "Hlavným cieľom je stanoviť rámec budúceho rozvoja tohto prístavu, a to tak nákladnej ako i osobnej časti," priblížil. Ďalej ide o vypracovanie podnikateľského plánu vrátane marketingovej stratégie a definovanie budúcej funkcionality prístavu v súvislosti s regionálnymi, národnými či medzinárodnými logistickými spojeniami. Prostredníctvom Master planu a štúdie realizovateľnosti verejného prístavu Komárno vznikne dokumentácia na definovanie rozsahu a spôsobu jeho modernizácie.

V roku 2019 pracuje spoločnosť na projektoch naštartovaných od druhej polovice roku 2016 až po koniec roka 2018. Tieto projekty národného a nadnárodného významu pred realizáciou prechádzajú prípravnou fázou, ktorá zahŕňa predprojektovú prípravu, štúdiu realizovateľnosti a prípravu projektovej dokumentácie, až následne je možná realizácia. "V roku 2019 plánujeme ukončiť vo väčšine začatých projektov prípravu štúdií realizovateľnosti, aby sme v roku 2020 mohli rozbehnúť prípravu projektových dokumentácií, ktoré budú už slúžiť ako technická dokumentácia k samotnej realizácii jednotlivých zámerov," konštatoval hovorca Kontúr.

Spoločnosť je zapojená do troch nadnárodných rozvojových projektov s podporou Európskej únie.

V prístave Bratislava bolo v roku 2018 preložených celkovo 1,541 milióna ton (t) tovaru, v prvom štvrťroku 2019 bolo preložených celkovo 523.369 t tovaru. V prístave Komárno bolo v roku 2018 preložených spolu 24.146 t tovaru, v prvom štvrťroku tohto roka to bolo celkovo 9898 t tovaru, uzavrela spoločnosť Verejné prístavy.