< sekcia Ekonomika

Rok 2017 sa vyznačoval množstvom aktivít podporujúcich podnikateľov

Na snímke Peter Mihók. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vo štvrtok na výročnej tlačovej konferencii predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók uviedol, že na zahraničných misiách, ktorých bolo 20 sa zúčastnilo 155 slovenských firiem.

Bratislava 30. novembra (TASR) - Organizovanie podnikateľských misií do zahraničia, prijímanie zahraničných podnikateľov, zabezpečovanie účastí na veľtrhoch a výstavách po celom svete, vydavateľská a poradenská činnosť - to je len krátky výpočet z bohatej činnosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v roku 2017. Ako uviedol vo štvrtok na výročnej tlačovej konferencii predseda SOPK Peter Mihók, len na zahraničných misiách, ktorých bolo 20, sa zúčastnilo 155 slovenských firiem.

SOPK a jednotlivé regionálne komory podľa neho prijali 27 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 262 zástupcov slovenských podnikateľských subjektov. Uskutočnilo sa aj množstvo seminárov, vzdelávacích kurzov a podobne.

Prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli napríklad posúdenie obchodno-záväzkových vzťahov, zmluvy o založení obchodných spoločností, odvodové povinnosti, pracovné právo a Zákonník práce a množstvo ďalších.

Konzultácie sa zamerali aj na právo sociálneho zabezpečenia, živnostenský zákon, netarifné prekážky obchodu, colnú problematiku, otázky súvisiace s pôvodom tovaru a ATA karnetov, zaručený elektronický podpis, priemyselno-právnu ochranu a možnosti získania nových obchodných partnerov pre vývoz produktov.

Podľa Mihóka odborníci komory vypracovali množstvo stanovísk a pripomienok k predloženým právnym normám vrátane ich novelizácií, k stanoviskám k smerniciam EÚ a boli vypracované a koordinované v spolupráci s členskou základňou komory.

Pracoviská SOPK za sledované obdobie overili 38.341 obchodných dokladov, z toho 33.235 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.

Vystavených bolo 408 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz. Za sledované obdobie bolo vybavených 13 reklamácií slovenských ATA karnetov a nebola vybavená žiadna reklamácia zahraničného ATA karnetu.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.