< sekcia Ekonomika

RÚZ: Priority novej vlády sa málo venujú podnikateľskému prostrediu

Na snímke tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták Foto: TASR - Martin Baumann

Zamestnávatelia združení v RÚZ s prekvapením konštatujú absenciu systémových opatrení smerujúcich ku skvalitneniu podnikateľského prostredia a podpore slovenského priemyslu.

Bratislava 21. marca (TASR) - Programové priority novovznikajúcej slovenskej vlády sa málo venujú podnikateľskému prostrediu. Uviedol to tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.

Zamestnávatelia združení v RÚZ podľa neho s prekvapením konštatujú absenciu systémových opatrení smerujúcich ku skvalitneniu podnikateľského prostredia a podpore slovenského priemyslu. Pritom práve opatrenia ako modernizácia pracovnej legislatívy, reforma regulačného rámca v energetike, systému vzdelávania, systematickejšia tvorba legislatívy, či odstraňovanie byrokratických prekážok môžu zásadne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Slovenska a tvorbe nových pracovných miest.

Návrh programových priorít vlády Slovenska pre roky 2016 až 2020 predstavený lídrami strán budúcej vládnej koalície je podľa zamestnávateľov združených v RÚZ málo ambiciózny a zásadne prehliada systémové opatrenia zamerané na skvalitňovanie podnikateľského prostredia a podporu priemyslu na Slovensku.

Programové priority síce obsahujú čiastkové opatrenia, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu súčasného stavu, avšak v dokumente celkovo úplne absentujú návrhy systémových opatrení. Znenie programových priorít je pre slovenských zamestnávateľov znepokojujúce najmä vzhľadom na fakt, že minimálne tri zo štyroch budúcich vládnych strán pred voľbami deklarovali záujem realizovať zásadné opatrenia na skvalitnenie podnikateľského prostredia.

RÚZ vzhľadom na dlhodobo nezlepšujúci sa stav podmienok pre podnikanie očakáva, že programové vyhlásenie novej vlády SR bude obsahovať systémové opatrenia pre skvalitnenie prostredia a viditeľnejšiu podporu priemyslu.

Republiková únia zamestnávateľov pripomína tiež, že vláda SR sa zaviazala na plnenie špecifických odporúčaní Európskej komisie pre rok 2015, ktoré obsahujú požiadavky na reformy trhu práce, energetiky, vzdelávania, či v oblasti verejných financií. V záujme naplnenia týchto požiadaviek sú zamestnávatelia združení v RÚZ pripravení poskytnúť odbornú pomoc pri tvorbe samotného programového vyhlásenia vlády SR.

PAS: Programové vyhlásenie novej vlády by malo obsahovať merateľné opatrenia

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) očakáva, že nová vládna zostava pripraví programové vyhlásenie, ktoré sa zameria na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Informoval o tom projektový manažér PAS Peter Kremský.

PAS pred voľbami podľa neho predložila verejnosti a predstaviteľom politických strán tzv. Desatoro požiadaviek podnikateľov. "Očakávame, že ústretovosť k Desatoru, ktorú vyjadrili niektoré strany vládnej koalície, sa prejaví v programe budúcej vlády. Zároveň vyzývame všetkých členov novej vládnej zostavy, aby načúvali kritike podnikateľov a sústredili sa na odstránenie najväčších prekážok v podnikaní," zdôraznila podnikateľská aliancia.

Priority programu novej vlády sa s predvolebnou výzvou PAS nazvanou Desatoro požiadaviek podnikateľov čiastočne prekrývajú v siedmich bodoch. Napríklad ide o skvalitnenie fungovania súdnictva a polície, reformu vzdelávania, zdravotníctva a podpory otvoreného vládnutia. Plánuje sa aj zníženie daní a odbúranie byrokracie v podnikaní. Vládna koalícia sa zaviazala dodržiavať aj požiadavky iniciatívy Rule of Law (vláda zákona), ktorej je PAS signatárom, napríklad posudzovať vplyv zákonov na podnikateľské prostredie a zlepšiť kvalitu regulácie.

"Na druhej strane nám v prioritách chýba systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia, výraznejšie znižovanie daní a odvodov, či zavedenie hodnotenia stredných a vysokých škôl s transparentným dopadom na ich financovanie," podčiarkla aliancia.

PAS si uvedomuje dôležitosť postavenia Národnej rady SR v živote krajiny. "Žiadame všetkých poslancov, aby dôstojne a zodpovedne zastávali svoj mandát, či budú podporovať vládu alebo budú súčasťou opozície. V snahe o zvyšovanie životnej úrovne všetkých obyvateľov Slovenska a o skvalitňovanie podnikateľského prostredia by sa poslanci mali vyhýbať extrémnym postojom a plniť svoje poslanie podľa zloženého poslaneckého sľubu," upozornila PAS.

Podnikateľská aliancia Slovenska verí, že v novom volebnom období bude prezident Slovenskej republiky aktívne vstupovať do politického života a v plnej miere využije svoju autoritu a právomoci, aby sa v štáte naplňoval demokratický systém a liberálna ekonomika. To sú nevyhnutné predpoklady na zdarný vývoj hospodárstva a zlepšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Podľa PAS je dôležité, aby sa proti korupcii a klientelizmu nebojovalo iba naoko, ale aby sa reálne očistil verejný život. PAS apeluje na všetky vládne strany, aby budúce programové vyhlásenie vlády obsahovalo konkrétne a presne merateľné opatrenia, teda nie vágne a všeobecné vyjadrenia.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.