< sekcia Ekonomika

Schránkové firmy v EÚ nemôžu vykonávať činnosti pre štát

Monika Flašíková Beňová FOTO TASR/AP

Uviedla to slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD).

Brusel 20. januára (TASR) - Schránkové firmy by mali byť vylúčené z procesov verejného obstarávania. Uviedla to slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) v súvislosti s pripravovanou smernicou EÚ o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa europoslankyne zohráva kľúčovú úlohu v stratégii Európa 2020, ako trhovo orientovaný nástroj, ktorý pri efektívnom využívaní napomáha pri dosahovaní udržateľného a inkluzívneho rastu.

Flašíková Beňová spresnila, že prijatím návrhu novej európskej smernice o verejnom obstarávaní, ktorým sa v súčasnosti zaoberá Európsky parlament (EP), by malo dôjsť k rovnováhe medzi zjednodušením doterajších pravidiel spolu so zavedením účinných mechanizmov kontroly a transparentného vyhodnocovania ponúk.

Z hľadiska transparentnosti verejného obstarávania, ako aj kvality následne dodávaných tovarov a služieb, musí byť podľa nej zabezpečené vylúčenie schránkových firiem z celého tohto procesu.

"Spoločnosti sídliace v daňových rajoch a schránkové firmy s nejasným pôvodom a majiteľmi nemôžu vykonávať žiadnu činnosť pre štát," opísala jeden z cieľov novej európskej smernice poslankyňa EP. Dodala, že na zamedzenie takejto spolupráce by mohla vzniknúť aj špeciálna daň postihujúca takéto subjekty.

Z prideľovania verejných zákaziek by podľa nej mali byť vyňaté aj všetky spoločnosti, ktoré nedodržiavajú povinnosti vyplývajúce či už z kolektívnych zmlúv, alebo platného domáceho a európskeho práva.

"Zákazku nemožno zadať uchádzačovi, ktorý nevie predložiť informácie o plnení svojich záväzkov na sociálne zabezpečenie, alebo zostal dlžný svojim subdodávateľom," zdôraznila europoslankyňa.

Nové pravidlá verejného obstarávania by sa podľa jej názoru mali výraznejšie prispôsobiť potrebám malým a stredných podnikov, od ktorých vo veľkej miere závisí tvorba nových, udržateľných pracovných miest, čo sa preukázalo aj v čase hospodárskej krízy.