< sekcia Ekonomika

Slovenský ekonóm s medzinárodným renomé Juraj Stern jubiluje

Juraj Stern, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok

Od roku 2000 profesor Stern zastáva post predsedu Správnej rady SFPA. Súčasne pedagogicky pôsobí na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Popredný slovenský ekonóm a vysokoškolský pedagóg Prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD., sa v sobotu 17. októbra dožíva 75 rokov.

Jeho významné zásluhy o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce boli okrem iného ocenené Čestným doktorátom Ekonomickej univerzity v Budapešti (Maďarsko), rakúskym Dvojitým krížom i Pribinovým krížom II. triedy. Je autorom niekoľkých ekonomických publikácií a desiatok učebných textov, mnohých vedeckých článkov z oblasti manažmentu výroby a využitia výpočtovej techniky.

Juraj Stern sa narodil 17. októbra 1940 v Bratislave. Od mladosti ho lákalo štúdium histórie a archeológie, osud ale rozhodol inak. V roku 1958 zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole, kvôli "buržoáznemu pôvodu" však nedostal odporúčanie na ďalšie štúdium. Vyučil sa teda za strojového sadzača, ukončil aj majstrovskú školu grafickú a rok pracoval v Polygrafických závodoch v Bratislave. Z tohto pracovného zaradenia nebolo možné ísť študovať humanitné vedy, a preto sa rozhodol pre štúdium na Fakulte odvetvových ekonomík Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave. VŠE absolvoval v roku 1966 a vrátil sa ako ekonóm do bratislavských Polygrafických závodov. Po dvoch rokoch odišiel na VŠE, kde nastúpil ako pedagóg na Katedru organizácie a riadenia výroby.

V roku 1969 odmietol vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (august 1968). Výsledkom bolo, že jeho odborný a profesionálny rast sa na desiatky rokov pribrzdil. Novú šancu mu poskytli spoločenské zmeny po novembri 1989. Aktívne sa zapojil do organizovania nového života na škole. V rokoch 1990-1991 pôsobil vo funkcii prodekana pre zahraničné styky a v rokoch 1993 až 1994 bol prorektorom pre tú istú oblasť. V nasledujúcom roku ho akademický senát Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zvolil do funkcie rektora EU. V roku 1997 ho zvolili na ďalšie funkčné obdobie. Dva roky bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).

Juraj Stern, profesor a ekonóm
Foto: TASR/Michal Svítok


V roku 1991 Juraj Stern absolvoval študijný pobyt v Nemecku, v rámci Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) pobudol v Kolíne nad Rýnom, Mníchove a Rosenheime. Titul vysokoškolského profesora získal v roku 1997. Profesor Stern odborne pôsobil a pôsobí hlavne v predmetoch Ekonomika podniku, Organizácia výroby, Manažment výroby a vybudoval nový predmet Logistika. Vystúpil na viacerých domácich a zahraničných vedeckých a odborných konferenciách, kde sa snažil o propagáciu účasti Slovenska na európskej kooperácii s dôrazom na stredoeurópsky priestor a vstup do európskych transatlantických štruktúr. Prednášal taktiež v Nemecku, Rakúsku, USA, Maďarsku a mnohých ďalších krajinách. Aktívne sa zúčastnil a bol moderátorom dvoch svetových ekonomických fór v Crans Montane (Švajčiarsko) a Salzburgu (Rakúsko). Na Ekonomickej univerzite v Bratislave zriadil Centrum európskych štúdií. Profesor Stern bol členom predstavenstva Paneurópskej únie na Slovensku, členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a členom Vedeckej rady Masarykovej univerzity v Brne (ČR).

Ekonóm Juraj Stern je nositeľom viacerých ocenení. Za zásluhy o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom mu Univerzita v Budapešti udelila v roku 1997 čestný doktorát. Je držiteľom Zlatého Biateca 1966, ktorý udeľuje HN Club, nositeľom významnej a prestížnej stredoeurópskej ceny, ktorú udeľuje Rakúsky inštitút pre strednú Európu a dunajský priestor za rok 1998, nositeľom ceny primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2000. Slovenská akadémia vied (SAV) mu udelila vyznamenanie za ojedinelú zásluhu pri podpore vedeckého vzdelávania. V roku 2001 ho prezident Rakúskej republiky na základe rozhodnutia rakúskej vlády vyznamenal Dvojitým krížom za zásluhy rozvoja vedy a umenia. Je to najvyššie štátne vyznamenanie, ktoré udeľuje Rakúsko cudzím štátnym príslušníkom. V roku 2002 mu prezident SR na návrh vlády udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. Z rúk podpredsedníčky vlády pre európsku integráciu si prevzal v septembri 2002 pamätnú medailu M. R. Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie. V roku 2003 obdržal od nemeckého prezidenta vysoké štátne vyznamenanie Kríž za zásluhy a francúzsky prezident ho vymenoval za Rytiera národného rádu.

Od roku 2000 profesor Stern zastáva post predsedu Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Súčasne pedagogicky pôsobí na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.