< sekcia Ekonomika

Spoločnosť ewia plánuje výstavbu centier na spracovanie odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Slovensko v súčasnosti produkuje 359 kilogramov komunálneho odpadu na obyvateľa a až 60 % z tohto množstva sa skládkuje, 30 % triedime a 10 % je využitých na výrobu energie.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bratislavská spoločnosť ewia, a. s., plánuje v nasledujúcich desiatich rokoch výstavbu piatich centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré by mali vo vybraných regiónoch vrátiť do výroby približne polovicu z doteraz skládkovaného odpadu. Zvyšok odpadu sa premení na teplo a elektrickú energiu. Investícia v odhadovanej výške približne 600 miliónov eur by mohla smerovať do regiónov Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Žiliny či Martina.

"Ambíciou spoločnosti ewia, a. s., je priniesť na Slovensko plnohodnotnú a funkčnú alternatívu k archaickému modelu skládkovania, ktorý je v mnohých západných krajinách zakázaný zákonom," povedal Ľubomír Šoltýs, spolumajiteľ hlavného investora tohto projektu, skupiny Wood & Company.

Generálny riaditeľ spoločnosti ewia Marián Christenko spresnil, že CCE projektovali pre väčšie regióny so spádovou oblasťou od 200.000 do 300.000 obyvateľov. Jedno centrum cirkulárnej ekonomiky bude schopné spracovať až 130.000 ton odpadu ročne, z toho 85.000 ton komunálneho odpadu z domácností a 45.000 ton odpadu pochádzajúceho z priemyslu. Zároveň by každé CCE mohlo zamestnať približne 200 ľudí. Plány na výstavbu spaľovní odpadu sa v minulosti stretávali s nesúhlasom obyvateľov. Christenko zdôraznil, že centrá na energetické zhodnocovanie odpadu sú pri súčasných technológiách bezpečné a v západných krajinách fungujú často aj priamo vo veľkých mestách, napríklad vo Viedni, Kodani či v Londýne. Podobných zariadení na energetické využitie odpadu je v Európe 522.

Slovensko v súčasnosti produkuje 359 kilogramov komunálneho odpadu na obyvateľa a až 60 % z tohto množstva sa skládkuje, 30 % triedime a 10 % je využitých na výrobu energie. Ak by krajina pokračovala v súčasnom tempe skládkovania odpadu, kapacita existujúcich skládok by sa naplnila v roku 2028.

Podľa Šoltýsa chceli projektom a jeho realizáciou upozorniť na problém skládkovania. "Veľa sa rozpráva o tom, že musíme riešiť tento problém, ale reálne kroky nikto nerobí," povedal. Spoločnosť ewia je podľa Šoltýsa pripravená projekt realizovať v každom prípade, aj bez spoluúčasti štátu, fondov EÚ či ďalších investorov. "Bude to však ťažké," dodal Šoltýs.

Spoločnosť ewia, a. s., vznikla v roku 2018 v rámci skupiny Wood & Company ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá manažmentom nakladania s odpadom. Do jej portfólia patrí napríklad spoločnosť Kosit, a. s., a Kosit West, s. r. o., ktoré ponúkajú svoje služby regionálnym klientom v Košiciach, Prešove a v Nitre.