< sekcia Ekonomika

Sebíň: SR bude mať problém splniť požiadavky EÚ v nakladaní s odpadom

Na snímke Michal Sebíň. Foto: TABLET.TV

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň Európsky parlament nastavil pre Slovensko veľmi ambiciózny cieľ, pri ktorého neplnení hrozia sankcie.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovensko bude mať veľké problémy pri splnení cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Európsky parlament nastavil pre Slovensko veľmi ambiciózny cieľ, pri ktorého neplnení hrozia sankcie. Nie je veľmi reálne, že dokáže do roku 2020 recyklovať 50 % komunálneho odpadu. V súčasnosti je to len 23 % a dve tretiny komunálneho odpadu končia na skládkach. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň. „Základným opatrením musí byť zvýšenie poplatkov za skládkovanie. To by zmenilo situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Korelácia medzi výškou zákonného poplatku za skládkovanie a mierou skládkovania je jasná. Musí byť jasné, že obec, ktorá viac triedi, by napokon platila menej za nakladanie s komunálnym odpadom. Tak je to aj nastavené v novom návrhu zákona,“ povedal Sebíň.Ministerstvo životného prostredia SR v novom návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, navrhuje, aby výška sadzby závisela od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. Obec, ktorá vytriedi menej ako desať percent komunálneho odpadu, má za tonu odpadu na skládke od roku 2019 platiť 17 eur. Do roku 2023 by poplatok vzrástol na 46 eur. Obec, v ktorej vyseparujú vyše 60 percent odpadu, má za tonu platiť päť eur, poplatok by do roku 2023 vzrástol na 16 eur. V súčasnosti je poplatok na úrovni 4,98 eura za tonu.

Zmena by mala platiť od roku 2019, no Sebíň tvrdí, že sú snahy, aby sa účinnosť posunula o rok. Nevylúčil, že to súvisí s komunálnymi voľbami, ktoré budú v novembri. „Môže to súvisieť s voľbami, lebo výška poplatkov za odpad je veľmi citlivá politická otázka. Keby som bol starosta, tak by som sa snažil, aby moja obec triedila viac a potom by tie poplatky nemuseli vôbec vzrásť,“ upozornil Sebíň.

Pokiaľ by sa zvýšenie poplatkov za skládkovanie posunulo o rok, bolo by zrejmé, že Slovensko nesplní požiadavky EÚ a hrozili by mu sankcie. „Už splniť cieľ - recyklovať 50 % komunálneho odpadu do roku 2020 - bude veľmi ťažké. Poľahčujúcou okolnosťou, pokiaľ ide o sankcie, môže byť to, či bude správne nastavený systém recyklácie, aby sme ciele splnili, hoci aj v neskoršom termíne,“ dodal Sebíň. Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.