< sekcia Ekonomika

Urad vlády informoval záujemcov o európskych komunitárnych programoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V mnohých programoch ponúkajú samosprávam aj záujemcom, ako sú občianske združenia či univerzity možnosť zapojiť sa projektom či viacerými projektmi a zveľadiť tak svoje mestá, obce či regióny.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Informácie o európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce Európskej únie či grantoch Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska poskytli v pondelok zástupcovia Úradu vlády (ÚV) SR, Združenia miest a obcí Slovenska a ďalších partneri viac ako 120 účastníkom podujatia Granty pre samosprávu. Médiá o tom informoval ÚV SR.

V mnohých z týchto programov ponúkajú samosprávam aj záujemcom, ako sú občianske združenia, univerzity či súkromné spoločnosti možnosť zapojiť sa projektom či viacerými projektmi a zveľadiť tak svoje mestá, obce či regióny. "Podujatie je zmysluplné aj preto, lebo možnosti podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok ponúkajú ešte v tomto programovom období takmer všetky predstavené programy v rámci aktuálnych alebo pripravovaných výziev," uviedol riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce úradu vlády Michal Blaško.

Účastníci podujatia sa dozvedeli o tematických zameraniach programov, alokáciách, aktuálnych výzvach i dôležitých dátumoch a mohli sa inšpirovať príkladmi z praxe.

Dôležitou súčasťou prezentácií boli aj informácie o kontaktoch či webových stránkach jednotlivých programov. Séria podujatí bude pokračovať 7. júna v Košiciach, uzatvára ÚV SR.