< sekcia Ekonomika

Úrad vlády odmieta kritiku odborov v súvislosti s platovými tarifami

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Konfederácia odborových zväzov tvrdí, že štát sa ako významný zamestnávateľ stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne.

Bratislava 12. júla (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR odmieta kritiku Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR v súvislosti s postupom riešenia platových taríf zamestnancov verejnej správy. Uviedla to pre TASR Tatiana Kmecová z Tlačového a informačného odboru (TIO) ÚV SR v reakcii na dnešné stanovisko odborárov.

Hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová dnes v stanovisku predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uviedla, že štát sa ako významný zamestnávateľ stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne. Zástupcovia zamestnancov podľa nej zaujali k danej situácii jednoznačné stanovisko. "Ak nebudú dodržané termíny a ani v druhej polovici tohto roka nebudú náznaky riešenia tohto problému, zamestnanci vo verejnom sektore pripúšťajú nátlakové aktivity," podčiarkla Nemethová v stanovisku KOZ SR.

"Úrad vlády SR už v spolupráci s relevantnými partnermi, medzi nimi aj so zástupcami KOZ, pripravil komplexnú koncepciu odmeňovania a zároveň niekoľko alternatív úpravy stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, spolu s ich analýzou," informoval ďalej TIO ÚV SR.

Podľa Úradu vlády SR "je nevyhnutné posúdenie týchto materiálov Ministerstvom financií SR, najmä pre vyčíslený dopad zmien na verejné zdroje". "Príprave alternatív predchádzal rozsiahly zber dát a údajov (dotazníkový prieskum zahŕňal vyššie územné celky, všetky obce nad 2000 obyvateľov a vzorku obcí s menej ako 2000 obyvateľmi, čo celkovo predstavovala 1064 obcí, ako aj organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti), napríklad o počte zamestnancov odmeňovaných podľa jednotlivých stupníc platových taríf, ako aj vybraných nárokovateľných príplatkoch," priblížil ÚV SR.

Sumarizovanie týchto údajov podľa TIO Úradu vlády SR slúžilo na vypracovanie podrobnej analýzy doterajšieho stavu a predovšetkým na zhodnotenie dosahov pripravovaných zmien v odmeňovaní na verejné zdroje. "Bez realizácie a následného vyhodnotenia prieskumu by nebolo možné vypracovať návrh takých stupníc platových taríf, ktoré by reálne zohľadňovali dopady na rozpočet verejnej správy," dodal ÚV SR.

Podľa Nemethovej hlavnou výčitkou KOZ SR voči aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nie je ani tak systém odmeňovania, ale nastavenie tarifného systému. Najväčším nedostatkom podľa KOZ SR je, že veľký počet tarifných tried a stupňov je pod úrovňou minimálnej mzdy. Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v minimálnej mzde). Systém neumožňuje získať a udržať kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností.

Nemethová upozornila, že zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády (ÚV) SR už druhý rok. V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz vyčíslené. "Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie," zdôraznila hovorkyňa KOZ SR.

Ako dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, "sme pripravení nespokojnosť zamestnancov demonštrovať aj prostredníctvom nátlakových akcií na jeseň tohto roka. Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu tohto problému veľmi laxne a týmto len ukazuje, že si svojich zamestnancov neváži".

Nemethová pripomenula, že zákon číslo 553 z roku 2003 počas svojej existencie prešiel pomerne náročným a komplikovaným legislatívnym vývojom a ani rozsiahly počet noviel však nepriniesol výrazné zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ani odstránenie nedostatkov, ktoré tento systém obsahuje. KOZ SR už niekoľko rokov poukazuje na tieto disproporcie a aj na jej podnet bola pri ÚV SR zriadená Pracovná skupina k príprave a tvorbe nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorej úlohou je príprava nového systému odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe. Jej členmi sú aj zástupcovia zamestnancov.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.