< sekcia Ekonomika

V EÚ je crowdfunding úzko spájaný s úniou kapitálových trhov

Na snímke Valdis Dombrovskis. Foto: TASR/AP/Yves Logghe

Európska komisia udržiava pravidelný dialóg s európskymi orgánmi dohľadu, členskými štátmi a sektorom verejného financovania (crowdfundingu) prostredníctvom polročných pracovných stretnutí.

Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) pracuje na legislatívnom návrhu zameranom na crowdfunding a participatívne financovanie. Exekutíva EÚ je momentálne vo fáze strednodobého posudzovania vplyvu, ktoré by sa malo ukončiť rokom 2017, ale doteraz vyvíjaná iniciatíva nemusí mať vplyv na konečné rozhodnutie EK o tom, ako bude vyzerať prípadný legislatívny návrh.

Za úvodné posúdenie vplyvu crowdfundingu je zodpovedné Generálne riaditeľstvo EK pre finančnú stabilitu a kapitálové trhy (DG FISMA), ktoré má informovať všetky zainteresované strany o práci eurokomisie a umožniť im účinne sa zapojiť do konzultačných činností.

Ide o iniciatívu, ktorá spadá do širších priorít EK na vytvorenie únie kapitálových trhov (CMU). Komisia spresňuje, že je nevyhnutné rozšírenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky, najmä pre inovatívne spoločnosti a start-upy. Prístup k finančným prostriedkom pre tieto podniky je stále ťažký, aj preto akčný plán CMU zo septembra 2015 kladie veľký dôraz na posilnenie rôznych zdrojov alternatívneho financovania, vrátane crowdfundingu.

Podľa EK s primeranými ochrannými opatreniami a opatreniami na ochranu investorov je možné uľahčiť rozšírenie crowdfundingu na jednotnom trhu, aby sa stal dôležitejším zdrojom trhového financovania a viedol k podpore vytvárania pracovných miest a rastu.

V dokumente DG FISMA sa uvádza, že rast alternatívneho finančného trhu v EÚ, ktorý sa väčšinou skladá z crowdfundingu, sa spomaľuje, hoci stále ide o impozantné tempo. Od roku 2014 vzrástol o 92 % a v roku 2015 dosiahol hodnotu 5,4 miliardy eur. V celosvetovom meradle však ide o nízku sumu, lebo v tom istom roku alternatívne financovanie v oblasti Ázie a Tichomoria (väčšinou Čína) bolo vo výške 94,6 miliardy eur a na americkom kontinente (väčšinou v USA) vo výške 33,6 miliardy eur.

Komisia udržiava pravidelný dialóg s európskymi orgánmi dohľadu, členskými štátmi a sektorom verejného financovania (crowdfundingu) prostredníctvom polročných pracovných stretnutí. Cieľom je podporovať konvergenciu, zdieľanie osvedčených postupov a monitorovanie vývoja na trhu.

Niektoré členské štáty Únie už zaviedli národné rámce zamerané na crowdfunding. Avšak tieto vnútroštátne rámce sú skôr prispôsobené miestnym trhom a vnútroštátnym regulačným prístupom, čo znemožňuje cezhraničný prístup k participatívnemu financovaniu. Komisia preto zastáva názor, že jednotný právny rámec pre celú EÚ týkajúci sa crowdfundingu by pomohol prekonať súčasnú roztrieštenosť vnútroštátnych trhov a podporil rozvoj širšieho cezhraničného trhu.

Hlavným politickým cieľom iniciatívy EK je umožniť, aby aktivity spojené s crowdfundingom rástli a aby sa lepšie využil potenciál jednotného trhu EÚ. Búranie prekážok pre cezhraničný crowdfunding by malo viesť k rozšírenému prístupu k financovaniu pre inovatívne spoločnosti, začínajúce podniky a malé a stredné firmy, čo bude priaznivo vplývať na zamestnanosť. Nové firmy predstavujú v priemere len 17 % celkovej zamestnanosti, ale vytvárajú až 42 % nových pracovných miest, preto je úspech týchto firiem kľúčový pre budúcnosť pracovných miest a hospodárskeho rastu v Európe.

Celoeurópsky rámec pre crowdfunding by mal viesť k tomu, že investori, ktorí sa zapájajú alebo majú v úmysle zapojiť sa do crowdfundingu, budú lepšie informovaní o tejto alternatíve financovania.

Podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v septembri na podujatí v Talline upozornil, že to bude fungovať len vtedy, ak spoločnosti budú môcť naplno využiť jednotný trh EÚ, aby mohli súťažiť so svojimi súpermi v Číne a USA. "Pracujeme na celoeurópskych právnych predpisoch o crowdfundingu. To by zvýšilo rozsah tohto financovania a uľahčilo cezhraničné aktivity v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sektore," odkázal Dombrovskis.

Očakáva sa, že Európska komisia predloží legislatívny návrh zameraný na crowdfunding v prvom štvrťroku 2018.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.