< sekcia Ekonomika

Vláda bude vytvárať podmienky pre dostavbu blokov v Mochovciach

Ilustračné foto, Mochovce Foto: TASR - Henrich Mišovič

V riešeniach energetickej bezpečnosti bude kladený dôraz na udržanie vyváženého energetického mixu a zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Vláda SR bude vytvárať podmienky pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO). Zanalyzuje možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR, ktoré dnes schválil vládny kabinet.

V energetickej politike ako súčasti hospodárskej politiky vláda považuje za svoj hlavný cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky všetkých druhov energie.

V riešeniach energetickej bezpečnosti bude kladený dôraz na udržanie vyváženého energetického mixu a zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie. "V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie (OZE) a jadrová energia."

Slovenská republika je podľa PVV vysoko závislá od dovozu energetických surovín. "Preto budú vytvárané podmienky pre zvyšovanie bezpečnosti dodávok plynu a ropy a podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré umožnia diverzifikáciu energetických zdrojov a trás. Posilníme regionálnu spoluprácu podporou významu medzištátnych prepojení energetických sústav so susednými krajinami. Prioritou bude podpora konceptu severojužného energetického prepojenia. Zároveň bude presadené maximálne využitie prenosových sústav a prepravných sietí prechádzajúcich cez územie SR."

Vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti SR a jeden z dôležitých nástrojov podporujúcich udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a kvalitný život domácností. "Z uvedených dôvodov bude vláda v súlade s právom EÚ a SR vytvárať podmienky pre nezávislosť regulačného orgánu pri plnení jeho úloh. Vláda zároveň dôrazne podporí zabezpečenie ochrany zraniteľných odberateľov, vrátane riešenia energetickej chudoby."

Pre podporu konkurencieschopnosti priemyslu posúdi vláda možnosti, ktoré povedú k zníženiu koncovej ceny elektriny pre priemyselných odberateľov, a to v súlade s pravidlami EÚ pre oblasť štátnej pomoci. Slovensko v súlade so svojimi národnými a štátnymi záujmami prispeje k budovaniu Energetickej únie s dôrazom na zvýšenie jej energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, ako aj synergie medzi energetickou politikou a politikou zmeny klímy. Pri navrhnutých riešeniach a legislatívnych návrhoch bude vláda vyžadovať ich dôsledné posúdenie vplyvu na koncové ceny energií a konkurencieschopnosť priemyslu.

Vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z OZE a kombinovanej výroby elektriny a tepla. "Budú vytvorené podmienky pre optimálne využívanie OZE v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ. Pri využívaní OZE bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciou vplyvov na koncové ceny energie. Vláda vytvorí podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti."

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.