< sekcia Ekonomika

Vláda odobrila novelu zákona o Registri partnerov verejného sektora

Zasadnutie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý návrh predložil, je nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), by sa mal nanovo vymedziť. Vyplýva to zo zmien, ktoré prináša novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorú v stredu schválila vláda.

Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý návrh predložil, je nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.Cieľom návrhu zákona je okrem iného nanovo vymedziť pojem "partner verejného sektora," a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona.

Podľa novely by sa mal v rámci právnických osôb zúžiť verejný sektor len na "právnické osoby zriadené zákonom alebo založené štátom, obcou, vyšším územným celkom, v ktorých majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť, a zároveň nahradením definície týchto osôb pojmom 'verejný podnik'". Z právnických osôb zriadených zákonom zároveň návrh zákona vyníma komory zriadené zákonom.

Rezort podľa návrhu zredukoval objem možných administratívnych záťaží. Vymedzením verejného sektora by sa tiež mali zúžiť sledované transakcie, ako aj zjednodušiť procedúra verifikácie konečných užívateľov výhod.

"Na strane druhej však návrh zákona prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra)," uviedli predkladatelia.

"Keďže zákon bol úplne nový, mal svoje určite nedostatky. Týmto ich odstraňujeme. Odbúravame aj časť administratívnych záťaží pre podnikateľov," vysvetlil po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Priznáva, že niektoré zákonné požiadavky sú pre podnikateľov ťažko dokázateľné a podnikatelia sa na to sťažujú. Spolieha sa však na to, že súd nebude robiť naprieky. "Súdna prax už ukázala, že má porozumenie pre administratívne nedostatky," uviedol.

Firmy obchodujúce so štátom odkrývajú skutočných vlastníkov prostredníctvom Registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový register) od februára 2017. Do RPVS sa zapisuje každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.