< sekcia Ekonomika

Vývoz tovaru zo Slovenska v septembri 2014 medziročne klesol o 2,9 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4,5 % na 5,078 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 579,2 milióna eur, teda bolo o 75,7 milióna eur vyššie ako za september 2013.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Celkový vývoz tovaru zo SR dosiahol v septembri 2014 hodnotu 5,658 miliardy eur pri medziročnom poklese o 2,9 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4,5 % na 5,078 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 579,2 milióna eur, teda bolo o 75,7 milióna eur vyššie ako za september 2013. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za deväť mesiacov roka 2014 sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlani zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,7 % na 47,965 miliardy eur a celkový dovoz o 1,1 % na 44,016 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 3,949 miliardy eur, teda bolo o 333,2 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku.

Index priemyselnej produkcie

Index priemyselnej produkcie (IPP) sa v septembri 2014 v porovnaní so septembrom 2013 zvýšil o 1,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 4 % a v priemyselnej výrobe o 1,6 %. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesol o 3,2 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 25,8 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7,6 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 7,7 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 5,7 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,6 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,5 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 4,4 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v septembri 2014 oproti augustu tohto roka klesla o 0,1 %.

V priemere za deväť mesiacov 2014 vzrástol IPP medziročne o 4,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 6,6 %, v ťažbe a dobývaní o 3,9 %. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola produkcia nižšia o 9,2 %.

Stavebná produkcia na Slovensku

Stavebná produkcia na Slovensku sa v septembri 2014 v porovnaní so septembrom 2013 znížila o 5,3 % na 447,4 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,3 % nižšia ako v auguste 2014. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v septembri 2014 medziročne klesla o 3,8 % na 427,7 milióna eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 1,5 percentuálneho bodu na 95,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 4,9 % a na opravách a údržbe o 2 %.

Za január až september 2014 dosiahla stavebná produkcia hodnotu 3,144 miliardy eur a medziročne sa znížila o 3,2 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 2,9 % na 2,976 miliardy eur. Hodnota prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížila o 4 % na 2,098 miliardy eur.

Saldo zahraničného obchodu

Celkový vývoz tovarov zo SR sa v auguste 2014 v porovnaní s augustom 2013 znížil o 3,2 % na 4,641 miliardy eur a celkový dovoz o 3,9 % na 4,412 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu (ZO) bolo aktívne v hodnote 229,3 milióna eur. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Za január až august 2014 bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v hodnote 3,369 miliardy eur.

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 42,307 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 sa zvýšil celkový vývoz o 2,4 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 8,8 %, Spojeného kráľovstva o 20,7 %, Francúzska o 3,6 %, Talianska o 1,2 %, Holandska o 14,3 %, Španielska o 16,5 % a Spojených štátov amerických o 20,3 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 4,5 %, Poľska o 2,2 %, Rakúska o 2,3 %, Maďarska o 4,3 % a Ruskej federácie o 11,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,5 % - tvoril 83,8 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 3,6 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,9 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 38,938 miliardy eur pri medziročnom náraste o 1,9 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Číny o 3,5 %, Maďarska o 6,4 %, Talianska o 1,4 % a Francúzska o 6,7 %. Znížil sa dovoz z Nemecka o 3,5 %, Českej republiky o 2,4 %, Ruskej federácie o 12,2 %, Kórejskej republiky o 11,6 %, Poľska o 0,1 % a Rakúska o 0,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 4 % - tvoril 63,6 % z celkového dovozu a z krajín OECD sa znížil o 1,4 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 62,9 %.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.