< sekcia Ekonomika

Zákazníci nemusia v pri zmene odpočtu nahlasovať žiadne údaje

Ilustračná snímka. Foto: SPP - distribúcia, a.s.

Pri asi 10 % zákazníkov SPP, v prípade ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete uskutoční odpočet spotreby koncom daného mesiaca, zašle SPP vyúčtovaciu faktúru až začiatkom nasledujúceho mesiaca.

Bratislava 21. januára (TASR) - Prevádzkovateľ distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s., (SPP-D) pre všetkých dodávateľov plynu na Slovensku zaviedol od 1. januára 2019 zmenu odpočtového cyklu. Na všetkých odberných miestach v kategórii mimo domácností sa bude odpočet spotreby vykonávať k 31. decembru daného roka. Odpočet spotreby pre všetky domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci.

"Zákazníci SPP v súvislosti s touto zmenou nemusia do SPP nahlasovať žiadne údaje. Väčšiny zákazníkov SPP by sa posun termínu odpočtov ku koncu kalendárneho mesiaca nemal dotknúť vôbec, snahou spoločnosti je pritom zabezpečiť, aby mohla zasielať vyúčtovacie faktúry svojim zákazníkom tak ako doteraz," uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) Ondrej Šebesta.

Informoval zároveň, že pri asi 10 % zákazníkov SPP, v prípade ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete uskutoční odpočet spotreby koncom daného mesiaca, zašle SPP vyúčtovaciu faktúru až začiatkom nasledujúceho mesiaca. Takýmto zákazníkom SPP zašle rozpis na 10 zálohových platieb namiesto doterajších 11, pričom v mesiaci, v ktorom im bude doručená vyúčtovacia faktúra zálohu platiť nebudú.

Podľa hovorkyne Západoslovenskej energetiky (ZSE) Michaely Dobošovej sa zmena týka všetkých zákazníkov, domácností aj podnikateľov. "Odpočet pre domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci, ostatní zákazníci mimo segmentu domácností budú zaradení do jednotného vyúčtovacieho cyklu, s vyúčtovaním k 31. decembru," priblížila Dobošová.

V prípade domácností podľa nej zmena spočíva v tom, že odpočet spotreby plynu sa bude vykonávať vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiže, ak mal zákazník odpočet napríklad k 18. januáru, po novom sa bude realizovať až k 31. januáru. S tým súvisí aj posun pri vystavovaní vyúčtovacej faktúry, ktorá môže byť zákazníkovi doručená s časovým posunom do 15. februára. Zákazníci nemusia v tejto súvislosti nahlasovať žiadne údaje, väčšina z nich túto zmenu ani nepocíti.

"V prípade zákazníkov z radov podnikateľov prichádza k väčšej zmene. Všetky odberné miesta boli zaradené do jednotného odpočtového cyklu s ročným vyúčtovaním k 31. decembru. Takýto odpočet už bol zrealizovaný k 31. decembru 2018. V závislosti od mesiaca, kedy bolo realizované vyúčtovanie doteraz, môže prísť v tejto prvej vyúčtovacej faktúre k vyšším nedoplatkom, respektíve preplatkom. Zároveň bude vystavený nový rozpis zálohových platieb na zúčtovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019. Prípadné väčšie nedoplatky, respektíve preplatky môže zákazník riešiť s našou spoločnosťou individuálne," dodala hovorkyňa ZSE.

Jeden z dodávateľov, spoločnosť innogy Slovensko, už týmto odberateľom - regulovaným firmám - zaslala mimoriadne vyúčtovanie. Pre tie firmy, ktoré mali vyúčtovanie v januári aj doposiaľ, to nebude mať žiaden dopad. Predpokladá sa, že ostatné firmy sa budú musieť vyrovnať s väčším či menším nedoplatkom.

"Keďže bude dopad na jednotlivých zákazníkov rôzny, budeme k nim pristupovať individuálne. Napríklad v prípade výraznejšej jednorazovej finančnej záťaže ponúkneme možnosť rozložiť si úhradu faktúry na splátky za zvýhodnených podmienok," dodala spoločnosť innogy Slovensko.

Distribútor zemného plynu SPP - distribúcia, a. s., vysvetľuje zmenu odpočtu rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) týkajúcim sa zmeny cien za dodávku plynu od 1. decembra 2018 pre regulované subjekty.

Podľa hovorcu SPP-D Milana Vangu prevádzkovateľ distribučnej siete plynu stanoví odpočet spotreby odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu. "Spotrebu vypočítame na základe typového diagramu dodávky (TDD) v zmysle zákona o energetike, pričom vstupmi výpočtu sú denné koeficienty TDD s prihliadnutím na denné priemerné vonkajšie teploty na Slovensku a vývoj historickej spotreby na konkrétnom odbernom mieste," dodal Vanga.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.