< sekcia Ekonomika

Zamestnanosť v priemysle v apríli 2019 medziročne vzrástla o 0,2 %

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 9,4 %, stavebníctve o 8,8 %, vybraných trhových službách o 7,4 %.

Bratislava 12. júna (TASR) - Zamestnanosť v apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 vzrástla v ubytovaní o 10,6 %, stavebníctve o 10,5 %, vybraných trhových službách o 7,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 % a v priemysle o 0,2 %. Klesla vo veľkoobchode o 1,9 % a v maloobchode o 1,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 9,4 %, stavebníctve o 8,8 %, vybraných trhových službách o 7,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,3 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,2 % a v priemysle o 0,6 %. Znížila sa v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,6 %.

Mesačná mzda sa v apríli v priemysle zvýšila o 8,1 % na 1187 eur


Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v apríli 2019 oproti aprílu 2018 v informačných a komunikačných činnostiach o 15,8 % (na 2054 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,3 % (510 eur), priemysle o 8,1 % (1187 eur), doprave a skladovaní o 7,1 % (1012 eur), vo vybraných trhových službách o 6,9 % (981 eur), v ubytovaní o 6,1 % (743 eur), vo veľkoobchode o 4,9 % (1006 eur), v maloobchode o 4,6 % (747 eur), stavebníctve o 4,3 % (732 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1 % (1030 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v apríli 2019 medziročne vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 13,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,8 %, priemysle o 5,7 %, doprave a skladovaní o 4,7 %, vo vybraných trhových službách o 4,5 %, v ubytovaní o 3,7 %, vo veľkoobchode o 2,5 %, v maloobchode o 2,2 % a v stavebníctve o 2 %. Znížila sa len v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9 % (dosiahla 499 eur), vo veľkoobchode o 8,7 % (1016 eur), v doprave a skladovaní o 8,7 % (986 eur), vo vybraných trhových službách o 8,1 % (989 eur), v ubytovaní o 7,8 % (747 eur), priemysle o 6,4 % (1123 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 6,4 % (1032 eur), stavebníctve o 6,3 % (714 eur), maloobchode o 5,7 % (739 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % (1991 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, vo veľkoobchode a v doprave a skladovaní zhodne o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 5,6 %, v ubytovaní o 5,3 %, v priemysle a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 3,9 %, v stavebníctve o 3,8 % a v maloobchode o 3,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %.

Tržby v priemysle v apríli medzimesačne stúpli o 0,6 %


Tržby za vlastné výkony a tovar sa v apríli 2019 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 1,1 %, priemysle o 0,6 %. Znížili sa vo vybraných trhových službách o 1,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1 % a v stavebníctve o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 vzrástli o 4,1 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %, ťažbe a dobývaní o 6,8 %, priemyselnej výrobe o 4,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,4 %. V stavebníctve sa tržby zvýšili o 5,2 %.

Celkové tržby v priemysle sa za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšili o 7,9 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %, priemyselnej výrobe o 9,9 %, ťažbe a dobývaní o 5,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 %. Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 5,6 %.