Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany, ružeArborétum Mlyňany, ružeArborétum Mlyňany, ružeArborétum Mlyňany, ružeArborétum Mlyňany, ruže

Arborétum Mlyňany, ruže

Arborétum Mlyňany sa rozkladá na ploche 67 hektárov. V súčasnosti je rozdelené na Ambrózyho semper vireo (vždyzelený) park, plochy východoázijskej, severoamerickej, kórejskej dendroflóry a plochu autochtónnej dendroflóry Slovenska. Arborétum je od roku 1951 zaradené medzi chránené areály IV. stupňa. Od roku 1963 je najstaršia plocha, Ambrózyho park spolu s kaštieľom, národnou kultúrnou pamiatkou.