Dni bryndze v obci Vígľaš

Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky

Vígľaš Dni Bryndze barani bryndza mliečne výrobky

Celoslovenské Dni bryndze na Masarykovom dvore v obci Vígľaš. Na snímke maskoti podujatia Kubko a Maťko sledujú folklórne vystúpenie. Vígľaš, 12. mája 2018.