Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku

Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom PotoDrevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom PotoDrevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom PotoDrevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom PotoDrevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Poto

Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Poto

Na snímke drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku.