Krátky Karáskov film “Labuť” na medzinárodných festivaloch zaujal