Narodení 11. januára

Narodení 11. januára Narodení 11. januára Narodení 11. januára Narodení 11. januára Narodení 11. januára Narodení 11. januára

Narodení 11. januára

V roku 1945 sa narodil v Modre známy slovenský enológ, vinár, chemik FEDOR MALÍK.