Narodení 18. mája

ŠTEFAN SCHWARZDUŠAN LENCIEmília VášáriováMARTIN PORUBJAKJÁN PAVOL IITHOMAS GOTTSCHALK

ŠTEFAN SCHWARZ

Narodil sa v Novom Meste nad Váhom akademik SAV vo vednom odbore matematika a pedagóg ŠTEFAN SCHWARZ, bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV. Zomrel 6.12.1996.