Obec Kováčová

Obec KováčováObec KováčováObec KováčováObec KováčováObec KováčováObec KováčováObec Kováčová

Obec Kováčová

Kúpeľná obec Kováčová je miestom s potenciálom rastu. Predurčuje ju k tomu blízkosť okresného Zvolena a tiež záujem ľudí o bývanie v nej. Vedenie obce sa preto snaží vytvoriť podmienky na to, aby aj jej budúci obyvatelia mali vytvorené dostatočné zázemie. Pred niekoľkými rokmi tam napríklad vybudovali nový Obecný dom. Kováčová, 16. júna 2017.