Pietna spomienka pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika

Pietna spomienka pri príležitosti 98. výročia tragPietna spomienka pri príležitosti 98. výročia tragPietna spomienka pri príležitosti 98. výročia tragPietna spomienka pri príležitosti 98. výročia tragPietna spomienka pri príležitosti 98. výročia trag

Pietna spomienka pri príležitosti 98. výročia trag

Na snímke účastníci fakľového sprievodu zapaľujú vatru počas pietnej spomienky pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Bradlo, 3. mája 2017