Protest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätého Izáka pravoslávnej cirkvi

Protest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätéhoProtest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätéhoProtest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätéhoProtest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätéhoProtest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätého

Protest v Petrohrade proti vráteniu Chrámu svätého

Približne 4000 ľudí protestovalo v sobotu v Petrohrade proti vráteniu miestneho Chrámu svätého Izáka do rúk ruskej pravoslávnej cirkvi.