RETAIL INNOVATIONS conference

Sprava: Ronny Max a Martin KadlečekPartneri 2. ročníka RETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRonny MaxRETAIL INNOVATIONS conferenceREMODELING – SKÚSENOSTI A NÁZORY PROFESIONÁLOV3. BLOK: HR – ĽUDIA V KAMENNEJ PREDAJNIRETAIL INNOVATIONS conferenceOdovzdávanie ocenenia: Užitočná retailová inovácia

RETAIL INNOVATIONS conference

Martijn Frank Dirks, Studio MFD, Zakladateľ; Viktor Petráš, Diebold Nixdorf; Patrícia Jakešová, U&Sluno, Business Konzultant; Peter Pohanka, CBRE, Head of Retail Agency, Martin Kadleček, MDI.SK, Výkonný riaditeľ a organizátor konferencie