Rudolf Schuster

Rudolf SchusterRudolf SchusterRudolf SchusterRudolf SchusterRudolf Schuster

Rudolf Schuster

Na snímke Rudolf Schuster (vľavo) so svojím spolucestovateľom Tomislavom Jurikom.