Stredoveký život v Jasenovom

kultúra história UTGARD festival stredovekkultúra história UTGARD festival stredovekkultúra história UTGARD festival stredovekkultúra história UTGARD festival stredovekkultúra história UTGARD festival stredovek

kultúra história UTGARD festival stredovek

Na snímke účastníci tretieho ročníka festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie UTGARD 15. júla 2017 v Jasenovom pri Žiline.