Zima a mráz v Rumunsku a Srbsku

Zima a mráz v SrbskuZima a mráz v RumunskuZima a mráz v Rumunsku Zima a mráz v Rumunsku Zima a mráz v Srbsku

Zima a mráz v Srbsku

Utečenci čakajú v rade na jedlo pred opusteným skladiskom v srbskom Belehrade. Stovky migrantov v mrazivom počasí prespávajú v parkoch v jednoduchých prístreškoch a čakajú na možnosť dostať sa do Európskej únie. 10. januára 2017