ZŠ v Detskej fakultnej nemocnici v banskej Bystrici

Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX

Slovensko školy slovsko DFNsP Banská Bystrica BBX

Na snímke výučba v Základnej škole zriadenej pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici 20. marca 2017.