Vy už pokosené máte?

Kosenie ručnou kosou na Šarišskom hrade vo Veľkom Šariši v nedeľu 9. júna 2019.